Soorten Kanker

Er zijn veel soorten en vormen van kanker. Wij maken onderzoek mogelijk naar deze verschillende soorten. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van preventie, opsporing en behandeling? En wat kunnen zorg-professionals, patiënten en hun naasten doen om de kwaliteit van leven te verbeteren?

Alvleesklierkanker

Steeds meer mensen worden gediagnosticeerd met alvleesklierkanker. Het sterftepercentage aan alvleesklierkanker ligt momenteel al hoger dan voor borstkanker. De ziekte wordt laat ontdekt waardoor in maar 20% van de patiënten de ziekte in een stadium is waarbij de tumor nog operabel is. In alle andere gevallen heeft de tumor zich reeds uitgebreid naar de omliggende organen en andere structuren.

Om deze tumor vroeger te kunnen opsporen, ontwikkelde het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een bloedtest. Hiermee wordt het volgens projectleider Wilma Mesker mogelijk mensen met erfelijke alvleesklierkanker tijdig te behandelen.

Borstkanker

Uit de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat jaarlijks ongeveer 18.000 vrouwen de diagnose borstkanker krijgt. Het is wereldwijd een veelvoorkomende vorm van kanker die met name in westerse landen wordt gediagnosticeerd. Met 31% van alle diagnoses is borstkanker de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. ZonMw financiert verschillende soorten onderzoek naar borstkanker die bijdragen aan een betere behandeling of het optimaliseren van screening naar borstkanker.

Afbeelding

Studie naar borstkankerbehandeling voorbeeld van succesvolle samenwerking

CDK4/6-remmers remmen de kankerceldeling en worden toegevoegd aan een hormoontherapie bij vrouwen met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker. Kun je zo’n remmer beter inzetten vanaf de start of pas als de eerste hormoonbehandeling niet meer goed werkt?

Baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker ontstaat meestal door een jarenlange infectie met het humaan papillomavirus (HPV). HPV is seksueel overdraagbaar en komt veel voor. Wij financierden onderzoek naar de screening van baarmoederhalskanker en naar betere voorlichting; wel of niet vaccineren tegen HPV?

Darmkanker

In 2022 zijn 12.000 nieuwe patiënten met darmkanker gediagnosticeerd. Gelukkig is het aantal diagnoses afgenomen, mede dankzij de landelijke invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 . Wij financieren verschillende onderzoeken naar de invoering dit bevolkingsonderzoek, de diagnostiek en behandeling van darmkanker.

Huidkanker

De meestvoorkomende vorm van kanker in Nederland is huidkanker. De belangrijkste factor bij het ontstaan van huidkanker is overmatige blootstelling aan uv-straling. Het basaalcelcarcinoom (BCC) is de meest voorkomende vorm van huidkanker en wordt op dit moment vastgesteld door het nemen van een biopt (huidmonster). Onderzocht werd of met een scanner het huidbiopt kan worden vervangen. Waardoor de arts binnen enkele minuten een diagnose kan stellen, waarna behandeling snel kan worden gestart.

Longkanker

Longkanker is de kanker waaraan de meeste mensen overlijden. 1 op de 5 mensen met kanker overlijdt aan longkanker. Bij vroege opsporing van longkanker, nog voordat het klachten
geeft, is er meer kans dat de ziekte zich in een vroeger stadium bevindt. Behandeling en kans op genezing zijn dan nog mogelijk. In 2003 is de NELSON studie door ZonMw gefinancierd om te onderzoeken of screening de sterfte aan longkanker verlaagt. Uit deze studie is gebleken dat longkankerscreening werkt.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is een veelvoorkomende vorm van kanker bij mannen. Vroege detectie is cruciaal voor succesvolle behandeling. Behandelingsopties variëren van observatie tot chirurgie, bestraling en hormoontherapie.  
Ook patiënten met uitgezaaide prostaatkanker kunnen verschillend reageren op medicijnen. In het Radboudumc onderzocht Nielka van Erp bij wie een behandeling met bepaalde medicijnen zinvol is. En of de gangbare dosering omlaag kan om bijwerkingen te reduceren. Dat geeft meer kwaliteit van leven.

 

 

Afbeelding
portret Nielka van Erp