Kankeronderzoek en COVID

Al aan het begin van de pandemie signaleerden wij dat er veel vragen waren over het effect van COVID-19 op oncologische zorg. Bijvoorbeeld: ‘Wat is het effect van vaccinatie bij kankerpatienten?’ of ‘Welke impact heeft de COVID-19 uitbraak op de zorg voor mensen met (symptomen van) kanker?’ Naar aanleiding van deze vraagstukken hebben wij diverse onderzoeken gefinancierd. Inmiddels zijn er al diverse resultaten bekend.

De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten

Welke impact heeft de COVID-19 pandemie op de zorg voor mensen met kanker? Sinds de COVID-19 uitbraak presenteerden zich tijdens de eerste golf minder mensen met een tumor bij de huisarts dan normaal. Na de eerste golf is er geen inhaalslag geweest. De resultaten van dit onderzoek kunnen zorginhoudelijke, organisatorische en bekostigingsbesluiten in de zorg op korte en lange termijn ondersteunen. De resultaten zijn van belang voor de maatschappij en toekomstige patiënt: mijden van zorg en gezondheidsverlies moet voorkomen worden.

Zijn kankerpatiënten bij vaccinatie voldoende beschermd tegen COVID-19

In de loop van 2020 ontstond de vraag over de mate waarin mensen met kanker geïnfecteerd worden met COVID-19 of de mate waarin serieuze gezondheidsklachten van krijgen. Mensen met kanker hebben door behandelingen tegen hun ziekte een verzwakt immuunsysteem. Uit eerdere onderzoeken is bekend dat iemands immuunsysteem invloed heeft op het ontvankelijk zijn van virussen en infectieziekten. De door ons gefinancierde onderzoeken brengen goed in beeld in hoeverre COVID-19-vaccinatie veilig en effectief zijn voor deze kwetsbare patiëntengroep. Voor specifieke kwetsbare groepen geldt dat een derde prik nodig is om dezelfde mate van bescherming te hebben tegen COVID-19.