HDHL

Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL) heeft als doel om de belangrijke en complexe rol van voeding op de volksgezondheid en de preventie van chronische voedingsgerelateerde ziekten te identificeren. In dit initiatief werken 26 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten. De samenwerking heeft ook als doel gezamenlijk de grote maatschappelijke problemen op dit terrein aan te pakken.

Focus van het programma

HDHL richt zich specifiek op 3 onderzoeksgebieden: 

  • Voeding en gedrag: meten, monitoren en veranderen van voedings- en beweeggedrag.
  • Gezond en duurzaam voedsel: werken aan een toekomstbestendig voedselsysteem met veilige, gezonde en duurzame voedingsproducten.
  • Voeding, gezondheid en ziekte: effecten en werkingsmechanismen van voeding bij de preventie en behandeling leefstijl-gerelateerde ziekten

HDHL projecten

Bekijk de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten van het HDHL per thema:

Partners

ZonMw participeert namens Nederland in HDHL, onze partners hierin zijn:

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 4.500.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Jasmina van Driel

Programmamanager Voeding en HDHL
HDHL [at] zonmw.nl