Geneesmiddelen

Het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Dat lijkt vanzelfsprekend. Op het terrein van goed gebruik van geneesmiddelen valt nog veel winst te behalen. Daarom is voor het effectief, veilig en doelmatig inzetten van bestaande geneesmiddelen gericht onderzoek noodzakelijk.

Iedereen heeft te maken met geneesmiddelen

Iedereen heeft te maken met geneesmiddelen, voor jezelf, of voor wie je zorgt. Ook tijdens alle levensfasen kan goed gebruik van geneesmiddelen een rol spelen: van het ongeboren kind tot aan de palliatieve levensfase. Soms is geneesmiddelengebruik tijdelijk en betreft het een eenvoudige toediening. In andere gevallen kan het gaan om structureel gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd.

ZonMw richt zich aan de hand van diverse subsidieprogramma’s op alle schakels binnen het onderzoeksveld van geneesmiddelen: van Fundamenteel Onderzoek en de preklinische fase in Translationeel Onderzoek tot het goed gebruik van bestaande geneesmiddelen.

Daarnaast wordt onderzocht of geneesmiddelen altijd de juiste oplossing zijn voor een gezondheidsprobleem. Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Dit kunnen geneesmiddelen zijn maar ook andere interventies.

Thema’s binnen onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen signaleert bij uitstek lacunes in het veilig, optimaal en effectief gebruik van bestaande geneesmiddelen. De onderzoeksprojecten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de dosering van het geneesmiddel, polyfarmacie, therapietrouw, medicatieveiligheid, drug repurposing en toedieningsvormen.

Praktijkvoorbeelden en achtergrond

Afbeelding

REFINE: therapie bij uitgezaaide prostaatkanker optimaliseren per patiënt

Niet elke patiënt met uitgezaaide prostaatkanker heeft baat bij de medicijnen abirateron en enzalutamide. Uit onderzoek van het Radboudumc blijkt dat tumor-DNA in het bloed laat zien bij wie zo’n behandeling zinvol is. Ook kan de gangbare dosering omlaag om bijwerkingen te reduceren. Dat geeft meer kwaliteit van leven.
Afbeelding

PATH: kanker gericht behandelen door moleculaire diagnostiek

Moleculaire diagnostiek is essentieel om te bepalen welke patiënten baat bij doelgerichte kankerbehandelingen zullen hebben. Uit de PATH-studie blijkt dat deze vormen van diagnostiek in Nederland van goede kwaliteit zijn maar helaas nog niet iedere patiënt bereikbaar. De leercurve wordt echter steeds steiler, ziet Katrien Grünberg.

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Op deze pagina

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG)

geneesmiddelen [at] zonmw.nl