Geneesmiddelen

Het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Dat lijkt vanzelfsprekend. Op het terrein van goed gebruik van geneesmiddelen valt nog veel winst te behalen. Daarom is voor het effectief, veilig en doelmatig inzetten van bestaande geneesmiddelen gericht onderzoek noodzakelijk.

Iedereen heeft te maken met geneesmiddelen

Iedereen heeft te maken met geneesmiddelen, voor jezelf, of voor wie je zorgt. Ook tijdens alle levensfasen kan goed gebruik van geneesmiddelen een rol spelen: van het ongeboren kind tot aan de palliatieve levensfase. Soms is geneesmiddelengebruik tijdelijk en betreft het een eenvoudige toediening. In andere gevallen kan het gaan om structureel gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd.

ZonMw richt zich aan de hand van diverse subsidieprogramma’s op alle schakels binnen het onderzoeksveld van geneesmiddelen: van Fundamenteel Onderzoek en de preklinische fase in Translationeel Onderzoek tot het goed gebruik van bestaande geneesmiddelen.

Daarnaast wordt onderzocht of geneesmiddelen altijd de juiste oplossing zijn voor een gezondheidsprobleem. Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Dit kunnen geneesmiddelen zijn maar ook andere interventies.

Thema’s binnen onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen signaleert bij uitstek lacunes in het veilig, optimaal en effectief gebruik van bestaande geneesmiddelen. De onderzoeksprojecten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de dosering van het geneesmiddel, polyfarmacie, therapietrouw, medicatieveiligheid, drug repurposing en toedieningsvormen.

Praktijkvoorbeelden en achtergrond

Afbeelding

Professionals, patiënten en ouders werken samen aan betere zorg in het Nederlands CP register

Per jaar komen er in Nederland zo’n 400 kinderen bij met cerebrale parese (CP). Ze kunnen te maken krijgen met uiteenlopende symptomen, waaronder spasticiteit. Grote verschillen in ziektekenmerken en behandeling maken het lastig om behandeleffecten in klinische studies vast te stellen. Een register geeft een breder beeld vanuit de concrete praktijk.
Afbeelding
portret neuroloog Birgit de Jong

‘Bij de MS Registratie staat kwaliteit voorop’

Voor multiple sclerose (MS) bestaat geen standaardbehandeling, alleen al omdat klachten en neurologische symptomen per patiënt sterk kunnen verschillen. Een landelijke MS-kwaliteitsregistratie helpt om de zorg op basis van ervaringen te verbeteren. Inmiddels doen 65 ziekenhuizen mee, die samen 90% van MS-patiënten behandelen.

Artikelen

Bekijk meer artikelen