Geneesmiddelen

Het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Dat lijkt vanzelfsprekend. Op het terrein van goed gebruik van geneesmiddelen valt nog veel winst te behalen. Daarom is voor het effectief, veilig en doelmatig inzetten van bestaande geneesmiddelen gericht onderzoek noodzakelijk.

Iedereen heeft te maken met geneesmiddelen

Iedereen heeft te maken met geneesmiddelen, voor jezelf, of voor wie je zorgt. Ook tijdens alle levensfasen kan goed gebruik van geneesmiddelen een rol spelen: van het ongeboren kind tot aan de palliatieve levensfase. Soms is geneesmiddelengebruik tijdelijk en betreft het een eenvoudige toediening. In andere gevallen kan het gaan om structureel gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd.

ZonMw richt zich aan de hand van diverse subsidieprogramma’s op alle schakels binnen het onderzoeksveld van geneesmiddelen: van Fundamenteel Onderzoek en de preklinische fase in Translationeel Onderzoek tot het goed gebruik van bestaande geneesmiddelen.

Daarnaast wordt onderzocht of geneesmiddelen altijd de juiste oplossing zijn voor een gezondheidsprobleem. Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Dit kunnen geneesmiddelen zijn maar ook andere interventies.

Thema’s binnen onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen signaleert bij uitstek lacunes in het veilig, optimaal en effectief gebruik van bestaande geneesmiddelen. De onderzoeksprojecten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de dosering van het geneesmiddel, polyfarmacie, therapietrouw, medicatieveiligheid, drug repurposing en toedieningsvormen.

Praktijkvoorbeelden en achtergrond

Afbeelding
Elke de Jong
Voor mensen met ernstige psoriasis zijn biologics beschikbaar, in Nederland nu twaalf soorten. De CONDOR-studie bewees dat de dosis vaak omlaag kan zonder negatief effect op de huid. Met een vervolgsubsidie zijn stappen gezet naar implementatie van dosisvermindering in de dermatologische zorg bij psoriasis.
Afbeelding
portret van Karin Langenberg en Jan Molenaar
In Nederland overlijden nog steeds circa 150 kinderen per jaar aan kanker. Dit zijn vooral kinderen bij wie de ziekte terugkomt, waarna de tumor niet meer reageert op de therapie. Het Prinses Máxima Centrum – waar zorg en onderzoek hand in hand gaan – zoekt mogelijkheden om kinderen gerichter te behandelen.