Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door artsen in opleiding tot onderzoeker

Interviewreeks
We financieren diverse projecten waarin artsen in opleiding tot onderzoekers (aioto's) onderzoek doen naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten. Waar lopen ze tegenaan in hun onderzoek? In deze interviewreeks delen ze hun ervaringen en onderzoeksresultaten.

Onderzoek naar vragen uit de praktijk

De projecten worden gefinancierd vanuit de programmalijn Huisartsgeneeskunde (HG) van de programma's Academische Bruggenbouwers en Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis rondom ziekten waar huisartsen in de dagelijkse praktijk veel mee te maken hebben. Het gaat hierbij om wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk van de huisarts rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij bestaande onderzoekslijnen of bij de lacunes die het NHG in kaart heeft gebracht. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker (aioto) dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

Afbeelding

Evaluatie aioto-trajecten huisartsgeneeskunde

De combinatie van de opleiding tot huisarts met een promotieonderzoek is zó waardevol dat het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH) pleit voor structurele financiering van aioto-trajecten. ‘Hun kennis en kunde is onmisbaar in de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorgstelsel.’

Overzicht subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar worden er subsidieoproepen opengesteld vanuit de programma's Academische Bruggenbouwers (vanaf 2024) en Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (tot 2024). Afdelingen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) met een huisartsopleiding kunnen subsidie aanvragen. Aanvragers kunnen uitsluitend indienen als zij namens de organisatie en afdeling hiervoor per e-mail zijn uitgenodigd door ZonMw. 

Afbeelding

Nieuwe inzichten over Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) zijn in 70% van de gevallen chronisch. Het is daarom belangrijk dat behandelaars beseffen hoe groot de kans op een chronisch verloop van deze aandoening is. Bekijk de onderzoeksresultaten.
Afbeelding

Nieuwe strategie voor de huisarts om longembolie te herkennen

Bij de diagnose longembolie stuurt de huisarts mensen op basis van een beslisregel en bloedtest door naar het ziekenhuis. Maar het merendeel blijkt geen longembolie te hebben. Leidt een nieuwe beslisregel tot minder onnodige doorverwijzingen?
Afbeelding

Betere zorg voor kinderen met astma in de huisartsenpraktijk

20% van de kinderen van 6-12 jaar met astma heeft nog te veel astmaklachten (‘ongecontroleerd astma’) en bij 56% van deze kinderen met ongecontroleerd astma is sprake van medicamenteuze onderbehandeling.
Afbeelding

Atriumfibrilleren opsporen om herseninfarcten te voorkomen

Voorspelt de nieuwe methode Stroke Risk Analysis het risico op een hartritmestoornis, om zo een herseninfarct te voorkomen? Lees de voorlopige resultaten in het interview met arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker Jelle Himmelreich.
Afbeelding

Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg

Een gespreksinstrument op 1 A4’tje helpt om meer te focussen op de impact van chronische ziektes op het dagelijks leven van patiënten. Lees hoe huisartsen, praktijkondersteuners én patiënten dit gespreksinstrument samen hebben ontwikkeld.
Afbeelding

Effectieve online behandeling draaiduizeligheid

Om draaiduizeligheid te verminderen, is het nodig de klacht actief op te zoeken door bepaalde oefeningen te doen. Huisarts en onderzoeker Vincent van Vugt vertelt over zijn onderzoek naar vestibulaire revalidatie bij 50+'ers.
Afbeelding

Onderzoek diagnoseduur bij kanker

‘Als je kanker in een vroeg stadium weet op te sporen zijn de overlevingscijfers veel beter.' Maar hoe lang duurt het proces van diagnose tot behandeling precies en waar kan het eventueel sneller?
Afbeelding

Zoeken naar zinvolle informatie-uitwisseling tussen huisarts en jeugdarts

Kun je een tool ontwikkelen waarmee huisartsen bij jeugdigen het risico op psychische klachten beter kunnen inschatten? En voorspelt dat instrument beter met gegevens van jeugdartsen erbij?
Afbeelding

Het nut van onderzoek naar kleine kwalen

Huisartsen krijgen regelmatig mensen op het spreekuur met fasciitis plantaris, ofwel een pijnlijke peesplaat onder de voet. 'Juist zo’n ogenschijnlijk kleine kwaal kan huisartsen en patiënten veel tijd, geld en energie kosten'
Afbeelding

Vaardig leren omgaan met patiënten met 'vage klachten'

Het contact tussen huisartsen en patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) loopt vaak vast op de communicatie. Ineffectieve zorg is het gevolg.
Afbeelding

Depressieve ouderen met chronische aandoeningen

Ouderen met een depressie hebben meer chronische aandoeningen en gebruiken meer medicijnen dan ouderen die niet depressief zijn. Let daarom bij deze groep extra goed op welke medicijnen je voorschrijft.
Afbeelding

Hartritmestoornis eerder diagnosticeren

Door boezemfibrilleren tijdig te onderkennen en te behandelen, zijn ernstige aandoeningen als beroertes en hartfalen te voorkomen. Kan de huisarts eerder een diagnose stellen?
Afbeelding

Risicopredictie van hartvaatziekten bij oudere mensen

Bij gezonde ouderen is de kans op hartvaatziekten lastig te voorspellen. Dat bemoeilijkt de besluitvorming over behandeling van hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol. ‘Wees als huisarts open over wat je wel en niet weet’
Afbeelding

Advance care gesprekken met ouderen

Hoe kunnen huisartsen ouderen helpen om na te denken over de zorg die zij wel en niet willen? Het bespreken van zorg voor ouderen voorkomt ongewenste en onnodige zorg.
Afbeelding
Rick van Uum

Pijnstilling bij kinderen met acute middenoorontsteking

Kinderen met acute middenoorontsteking (OMA) hebben veel pijn en voelen zich flink ziek. Huisartsen besteden tijdens het consult te weinig aandacht aan pijnbestrijding. Hoe kan dit beter?
Afbeelding

Effectieve behandeling van de verstuikte enkel

Jaarlijks melden zo’n 130.000 mensen zich bij de huisarts met een verstuikte enkel. Bij de gebruikelijke zorg houden deze patiënten vaak lang klachten. Kan een applicatie met neuromusculaire oefeningen de genezing versnellen?
Afbeelding

Hoe effectief is een prognosegerichte behandeling bij duizelige ouderen?

De diagnose van duizeligheid bij ouderen is vaak niet zo duidelijk te stellen. Mogelijk is het effectiever om voor de behandeling ook naar beïnvloedbare risicofactoren te kijken.

Academische Bruggenbouwers

Met het programma Academische Bruggenbouwers dragen we bij aan de academisering van de huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten. Dat doen we door het faciliteren van onderzoeksprojecten waarin het opleiden van klinisch onderzoekers centraal staat. Het programma levert daarmee gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker (aioto's), dragen ze bij aan de onderbouwing van het geneeskundig handelen én aan de implementatie van wetenschappelijke kennis in de bijbehorende praktijken waarin zij werken. 

Onderwerpen

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
hgog [at] zonmw.nl

Jogé Boumans

Programmamanager
hgog [at] zonmw.nl

Louise van Muijlwijk-Emons

Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl

Ane Wijnands-Sletten

Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl

Mamta Roepnarain

Clusterassistent
hgog [at] zonmw.nl