Handreiking ontwikkeld voor behandeling van GHB-verslaving

Patiënten die onder begeleiding stoppen met GBH vallen vaak terug in gebruik. GHB-verslaving is vergelijkbaar met andere verslavingen, met het verschil dat het vaker gaat om een jongere groep met ernstige verslavingsgerelateerde problemen en een zeer hoog terugvalpercentage. Doel van het project ‘Breaking the vicious cycle of GHB use and relapse’ was om een systematische behandelstrategie te ontwikkelen om terugval in GHB gebruik na detoxificatie te voorkomen. Dit heeft geleid tot een handreiking voor GHB-behandeling.

De handreiking is ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek en praktijkinventarisatie en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Hieruit blijkt dat de handreiking als relevant en behulpzaam wordt ervaren door professionals. Betrokkenheid uit de omgeving van de patiënt en een goede samenwerking van netwerkpartners zijn belangrijke elementen om terugval te voorkomen. Het gaat om een pakket aan  interventies, gericht op terugvalmanagement én verbetering van het functioneren van de persoon op verschillende levensgebieden. Daarnaast is het belangrijk het zorgaanbod af te stemmen op de behoefte van de patiënt. Naast de handreiking heeft het project een uitgebreid achtergronddocument en een factsheet opgeleverd.

Een effectiviteitstudie onder de GHB-populatie blijkt niet goed haalbaar met een radomised controlled trial (RCT), vanwege de moeizame inclusie van deelnemers. De onderzoekers doen voorstellen voor andere onderzoeksmethoden.

Meer informatie