Actieonderzoek Innovatieve Zorg

In het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt naar oplossingen gezocht voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg (juiste zorg op de juiste plek) en de maatschappelijke vraag er achter (zoals gezondheidswinst en het verminderen van zorgkosten).

Aanleiding

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. In actieonderzoek staat het (cyclisch en gestructureerd) uitproberen van een interventie en het leren van wat er dan gebeurt centraal. Vervolgens worden de lessen direct weer toegepast. Door dit dynamische ontwikkelproces veranderen dus de zowel de interventie als de context waarin deze wordt uitgeprobeerd. Daarom zetten we actieonderzoek in om te zoeken naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg (juiste zorg op de juiste plek) en de maatschappelijke vraag er achter (zoals gezondheidswinst en het verminderen van zorgkosten).

Doel

Met het Actieprogramma Innovatieve Zorg stimuleren we projecten om te experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Het gaat om zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. De focus ligt op procesinnovaties, waar ICT en e-health onderdeel van kunnen uitmaken, als ondersteuning aan het proces.

Werkwijze

Vanwege de complexiteit van de te onderzoeken praktijk en de behoefte aan leren van verandering gedurende het onderzoek is gekozen voor actieonderzoek als onderzoeksbenadering. In de projecten wordt kennis ontwikkeld over innoverende en vernieuwende processen en oplossingen/methodieken in de zorg. Door en tijdens het vernieuwen en verbeteren van zorg wordt kennis opgedaan, waarbij mensen in de zorgpraktijk zich tegelijkertijd professioneel ontwikkelen. De geleerde lessen die hieruit voortvloeien, kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling elders.

Samenwerking

Om onderlinge uitwisseling en samenwerking te stimuleren, organiseren we projectbijeenkomsten waarin delen & leren, afronden en doorgeven centraal staat.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Prof. dr. S.G.L. (Sandra) Schruijer

Leden

Prof. dr. C.A. (Caroline) Baan
Prof. dr. R.A. (Roland) Bal
Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele
Dr. M.J.B.M. (Marleen) Goumans
Dr. E.F. (Erik) Hensen
Prof. dr. G.C. (Gaby) Jacobs
Dr. H.J.L. (Erik) van Rossum
Dr. R. (Rob) van der Sande

Waarnemer

N. (Nienke) Zwennes, ministerie van VWS

Secretaris

T.M.T. (Thirza) Ras

Actuele ontwikkelingen en resultaten

De gezondheidszorg is continu in beweging. Iedere dag komt er nieuwe kennis bij. Daarom is het belangrijk dat huidige en toekomstige zorgverleners blijven innoveren, leren en verbeteren. Zo dragen ze bij aan optimale kwaliteit van zorg. We ondersteunen het innoveren, leren en verbeteren op verschillende manieren. Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg is daar één van.

> Lees alle ontwikkelingen en resultaten op het gebied van leren en verbeteren

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 2.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Prya Badrie-Moennalal

Programmasecretaris
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Yael Stein

Coördinerend clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl