Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.

Kwaliteitsgelden

Koepelorganisaties van zorgprofessionals en patiënten ontvangen kwaliteitsgelden om kennis en professionele inzichten te vertalen in kwaliteitsbeleid, richtlijnen en standaarden voor hun handelen bij specifieke zorgvragen in de praktijk.

Koppeling onderzoek met richtlijnen medisch specialisten

ZonMw en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten werken samen om beter inzichtelijk te maken welke kennis, die uit onderzoek beschikbaar komt, mogelijk opgenomen kan worden in richtlijnen in de Richtlijnendatabase. Deze database biedt medisch specialisten snelle en efficiënte toegang tot de voor hen relevante, actuele, en zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde (evidence based) richtlijnen. Op basis van richtlijnen kiest een arts samen met de patiënt voor de goede, en betaalbare zorg voor de patiënt. Lees meer over de samenwerking rondom medisch onderzoek en richtlijnen.

Innovatie van richtlijnen

Hoe houd je die richtlijnen, gezien de snelle ontwikkelingen in (internationale) kennis en de beschikbaarheid van praktijkdata, actueel en praktisch toepasbaar? We financieren 9 projecten die kennis opleveren over het verbeteren van de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen. In een interviewreeks delen zij hun ervaringen en resultaten.

Kwaliteitsverbetering in de verpleging en verzorging

Vanuit verschillende programma's stimuleren we de ontwikkeling, implementatie én update van richtlijnen en standaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Bekijk de resultaten, ervaringen en lopende projecten.

Kwaliteit en transparantie in de paramedische zorg

Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij, draagt ZonMw bij aan initiatieven voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg.

Kwantitatieve meetinstrumenten leren en verbeteren

Welke meetinstrumenten zijn geschikt om inzicht te geven in de resultaten van het samen leren en verbeteren in de zorg? Bekijk de inventarisatie van de meetinstrumenten die worden gebruikt in 13 projecten over leren en verbeteren in de zorg. Dit is de eerste stap naar een overzichtelijke set meetinstrumenten.

Methodieken om de zorgrelatie in kaart te brengen

Een belangrijk aspect van kwaliteit van zorg is de zorgrelatie. In diverse projecten zijn methodieken ontwikkeld om de zorgrelatie in de langdurige zorg in kaart te brengen en te verbeteren. De keuzehulp helpt bij het kiezen van de juiste methode.

Transparantie over de kwaliteit van kosten van de zorg

In totaal financierden wij 15 projecten, verdeeld over 6 categorieën, om te komen tot betere instrumenten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en bruikbare kennis ter ondersteuning van het Zorginstituut:

  1. Patiëntenversies bij kwaliteitsstandaarden
  2. Behandelkeuzehulpen voor patiënten bij kwaliteitsstandaard
  3. Actieonderzoek naar patiënteninformatie en keuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden
  4. ‘Witte vlekken’ analyse van de Kiesbeter website
  5. Onderzoek naar optimaliseren kwaliteitsinformatie ziekenhuizen
  6. Achterblijvende transparantie: kwaliteitsindicatoren

Artikelen

Bekijk meer artikelen