Actieonderzoek innovatieve zorg: opbrengsten en lessen

Wat zijn de opbrengsten en lessen van de actieonderzoeken uit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg? Lees de ervaringen en tips van projectbetrokkenen en programmacommissieleden.

Programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg

In het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt naar oplossingen gezocht voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg (juiste zorg op de juiste plek) en de maatschappelijke vraag er achter (zoals gezondheidswinst en het verminderen van zorgkosten). Het doel is dat innovaties beter aansluiten bij de behoeften van de patiënten/cliënten in de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. De focus ligt op procesinnovaties, waar ICT en e-health onderdeel van kunnen uitmaken, als ondersteuning aan het proces.

Ervaringen en geleerde lessen delen

In de projecten wordt kennis ontwikkeld over innoverende en vernieuwende processen en oplossingen/methodieken in de zorg. Door en tijdens het vernieuwen en verbeteren van zorg wordt kennis opgedaan, waarbij mensen in de zorgpraktijk zich tegelijkertijd professioneel ontwikkelen. De geleerde lessen die hieruit voortvloeien, kunnen ook gebruikt worden voor opschaling en doorontwikkeling elders. In deze publicaties leest u meer over de opbrengsten en lessen van de actieonderzoeken én ervaringen en tips van projectbetrokkenen en commissieleden.

Projectenbijeenkomsten

De projectleiders van en andere betrokkenen bij de actieonderzoeken en commissieleden van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg komen periodiek bij elkaar om van elkaar te leren en kennis te delen. Hun belangrijkste inzichten hebben we verzameld in terugkoppelingen per bijeenkomst.

Afbeelding

Terugkoppeling projectenbijeenkomst 2020

Delen & leren, afronden en doorgeven: wat zijn de opbrengsten en lessen van de actieonderzoeken innovatieve zorg die aan het afronden zijn? En hoe kunnen de startende actieonderzoeken daar gebruik van maken?
Afbeelding

Terugkoppeling projectenbijeenkomst 2019

Actieonderzoek is cyclisch en stapsgewijs onderzoeken, veranderen en innoveren in de praktijk. Hoe lopen de projecten van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg? Wat komen de innovatoren tegen en wat leren ze daarvan?
Afbeelding

Terugkoppeling projectenbijeenkomsten 2018

In 2018 zijn de eerste 4 actieonderzoeken van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg gestart. Benieuwd naar de eerste ervaringen? Bekijk de korte video-impressies.
Afbeelding

Arbeidsgerichte zorg voor nierpatiënten

Lees hoe onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten, managers, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen samen op zoek gingen naar oplossingen voor de uitdagingen die zorg met zich meebrengt in relatie tot werk.
Afbeelding

ALS Thuismeten & Coachen

Dankzij een app voor thuismeten hoeven ALS-patiënten niet meer elke 3 maanden naar het ziekenhuis, maar kunnen ze zelf bijhouden hoe het met ze gaat. ‘Waarom zou je naar het ziekenhuis gaan als je helemaal geen zorgvraag hebt?’

Subsidieronde 2017/2018

In de eerste  subsidieronde van het programma werden 4 projecten gehonoreerd. Deze projecten zijn inmiddels afgerond.