Met het project 'Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in 3 consortia palliatieve zorg' willen we zorgen voor meer kennis over en het toepassen van patiëntenparticipatie in projecten binnen de palliatieve zorg.

Zuyd Hogeschool, Zorgbelang Limburg en Huis voor de Zorg willen ook meer leren over effectieve methoden van patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg. Dit doen we door -samen met projectleiders en projectmedewerkers van 10 projecten, die vallen binnen het ZonMw-programma Palliantie- vorm te geven aan patiëntenparticipatie, te leren van elkaar door uitwisseling en de 'beleefde impact' van patiëntenparticipatie te onderzoeken. 

Om de patiëntenparticipatie vorm te geven, trainen en ondersteunen we patiënten(vertegenwoordigers) en worden projectleiders en projectmedewerkers gecoacht in het samenwerken met patiënten(vertegenwoordigers) en toepassen van patiëntenparticipatie. Daarnaast organiseren we gezamenlijke bijeenkomsten (Communities of Practice). Vanaf september gaan we aan de slag met de evaluatie van de beleefde impact voor betrokkenen bij de 10 projecten. We gaan projectleiders, projectmedewerkers en patiënten(vertegenwoordigers) interviewen. 

Trainen van patiënten(vertegenwoordigers)

We hebben 2 trainingen voor patiëntvertegenwoordigers georganiseerd. Een in Rotterdam en een in Nijmegen. Daarnaast vindt er in september nog een training plaats in Maastricht. Het doel van deze trainingen is om patiëntvertegenwoordigers te ondersteunen in hun rol in onderzoeksprojecten van Palliantie. De bijeenkomsten werden als zeer waardevol gezien en deelnemers waren erg enthousiast. De trainingen zijn verzorgd in samenwerking met dr. Maarten de Wit van PGO Support. Zij bieden onder andere een cursus aan voor patiëntvertegenwoordigers met interesse voor wetenschappelijk onderzoek.

Coaching professionals

De professionals coachen we voor hun eigen project in bijeenkomsten. Bij voorkeur is hier ook een patiënt(vertegenwoordiger) van het betreffende project aanwezig. De coaching vindt plaats aan de hand van het participatiespel. In dit spel wordt op een interactieve wijze een participatiematrix ingevuld, om inzichtelijk te maken in welke fase van het project betekenisvolle patiëntenparticipatie kan plaatsvinden en in welke vorm. De deelnemers wordt gevraagd om na te denken over welke patiënten betrokken worden in iedere fase en stap van het onderzoek/project. Hierbij wordt een gekleurde pion toegekend aan iedere (groep) patiënt(en). Deze worden in het best passende hokje geplaatst waar de fase/stap en het participatieniveau elkaar kruisen. Zodra de pionnen voor alle fases en stappen zijn gezet, vormt het spelbord een totaal overzicht van patiëntenparticipatie in het onderzoek.

Community of Practice

Tot nu toe hebben we 2 gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Elke bijeenkomst is voor alle betrokkenen bij een project in de palliatieve zorg, van patiëntenvertegenwoordiger tot projectleider. Het doel is om van elkaar te leren. Hierdoor ontstaat niet alleen een verbinding tussen patientenvertegenwoordigers en onderzoekers, maar ook tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. 

In november zal de derde bijeenkomst plaatsvinden. Wij nodigen projecten uit om deel te nemen aan deze Community of Practice! Dit is de laatste bijeenkomst georganiseerd vanuit het project. Wel zal in maart 2018 nog een afsluitende conferentie worden georganiseerd. 

Handige links

Wil je zelf aan de slag om patiëntenparticipatie een goede plek te geven in een project, kijk dan eens naar deze links:

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met: 
Inge Hesen, Junior onderzoeker, Zorgbelang Limburg
patientenparticipatie@zuyd.nl

Of Albine Moser, Projectleider, Senior onderzoeker, Lectoraat Autonomie en participatie van chronische zieken, Zuyd Hogeschool en vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht.
albine.moser@zuyd.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website