Kwaliteitskader beter in beeld

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland beschrijft wat patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onder goede palliatieve zorg verstaan. Het gaat in op alle aspecten ervan. Doel van het kwaliteitskader is de palliatieve zorgverlening vanuit de beleving van de patiënt en zijn naaste(n) te verbeteren.

Onderzoek en resultaten beter in beeld

Binnen ons programma Palliantie hebben we onze lopende en afgesloten projecten ingedeeld volgens de 10 domeinen en addendum die in het kwaliteitskader beschreven staan. Zo laten we zien welke onderzoeks- en implementatieprojecten en resultaten er zijn.  Deze informatie kunnen onderzoekers gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe onderzoeksvoorstellen.