Kwaliteit van leven

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een andere, bewustere manier van leven waarin kwaliteit voorop staat. De focus ligt op het voorkomen of genezen van gezondheidsproblemen. En op de manier waarop mensen de kwaliteit van hun leven ervaren en hun leven betekenis geven, ondanks ziektes of aandoeningen.

Wat verstaan we onder kwaliteit van leven?

Kwaliteit van leven gaat er over hoe iemand zijn eigen bestaan ervaart en of diegene in staat is om hier een waardevolle invulling aan te geven. Er zijn diverse interne en externe factoren die iemands levenskwaliteit beïnvloeden, zoals iemands lichamelijke of psychische toestand, levensbeschouwing, sociale relaties, leefomgeving of mate van zelfstandigheid en autonomie.

Wat verstaan wordt onder een goede kwaliteit van leven, verschilt per individu. Dit zorgt ervoor dat kwaliteit van leven een breed en subjectief begrip is, dat moeilijk te definiëren of te meten is. Het is een basisprincipe voor het leveren van passende zorg en kan een belangrijke rol spelen bij het (samen) beslissen voor een bepaalde behandelmethode. Kwaliteit van leven is daarnaast 1 van de 6 dimensies van positieve gezondheid.

Wat doen wij op het gebied van kwaliteit van leven?

We werken aan een goede gezondheid voor iedereen. En doen dat samen met de praktijk, onderwijs, onderzoek én zorgvragers aan kennis ter verbetering van de kwaliteit van leven door het stimuleren en financieren van:

  • Onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven van mensen en welke factoren deze beïnvloeden.
  • Projecten die interventies voor de verbetering van kwaliteit van leven in de zorg ontwikkelen en implementeren.
  • Onderzoek naar de ontwikkeling en het gebruik van meetinstrumenten voor kwaliteit van leven.

We financieren (actie)onderzoek op de thema’s zingeving, eenzaamheid, positieve gezondheidpassende zorg en sociaal domein.

Zingeving

Zingeving gaat over het leven inrichten op een manier die bij iemands wensen en behoeften past. Zoals sociale contacten of regievoering over het eigen leven. En omgaan met eenzaamheid, verlies, ziekte of een beperking. Zingeving draagt bij aan een goede kwaliteit van leven. Bekijk welke kennis er op zingeving is en hoe u die kennis kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft. Wij omarmen dit concept en dragen op diverse manieren bij aan de ontwikkeling, het gebruik en de verspreiding ervanBekijk welke kennis wij hebben op positieve gezondheid.

Passende zorg

Om de kwaliteit van de zorg in Nederland in de toekomst te borgen, is door de overheid, zorgsector en samenleving een gezamenlijke beweging ingezet naar passende zorg. Maar wat is het, waarom is het nodig en hoe dragen wij daaraan bij? Lees dit en meer op het onderwerp passende zorg.

Versterken van de sociale basis en wijkinfrastructuur

Naast passende zorg draagt het versterken van de sociale basis ook bij aan iemands gezondheid. Het gaat daarbij vooral om het voorkomen en oplossen van problemen zoals woningnood, schulden en eenzaamheid maar ook om zingeving en palliatieve zorg. Hierbij is het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen zorgaanbieders, gemeenten, jeugdprofessionals, scholen en andere publieke of maatschappelijke organisaties. Bekijk onze kennis op het sociaal domein