Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2024

10 en 11 oktober 2024, Congrescentrum Papendal in Arnhem
Dit jaar vindt op 10 en 11 oktober het Nationaal Congres Palliatieve Zorg weer plaats, met het thema ‘Toekomstbestendige Palliatieve Zorg: Samen Sterker’. Dien een sessie of een abstract in en meld u aan!

Doel van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2024

De tiende editie van het Nationaal Congres Palliatieve Zorg (NCPZ) dit jaar staat in het teken van toekomstbestendige palliatieve zorg. In de afgelopen jaren vond op verschillende terreinen in de palliatieve zorg onderzoek plaats naar creatieve oplossingen. Nu is het belangrijk om te kijken hoe we deze oplossingen kunnen implementeren en verankeren. Plenaire sprekers geven vanuit hun respectievelijke domeinen, samenleving en passende zorg, social empowerment, ethiek en AI hun visie, en een naaste het perspectief op palliatieve zorg in de toekomst. Ook zijn er parallelsessies en sluit het congres af met uitreikingen. Op Palliactief vindt u meer informatie over het programma.

Sessievoorstellen indienen

De programmacommissie van het NCPZ stelt een programma samen op ieder terrein van de palliatieve zorg. U heeft de mogelijk om sessievoorstellen aan te dragen die aansluiten op het thema ‘Toekomstbestendige Palliatieve Zorg: Samen Sterker’. Lees meer informatie over de criteria.

De deadline voor het indienen van een sessievoorstel is 1 mei 2024. Dien uw sessievoorstel in op Palliactief.

Abstracts indienen

Er staat weer een uitnodiging open voor het indienen van abstracts met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek van palliatieve zorg bij kinderen en volwassenen. Bent u betrokken bij kwaliteitsverbetering of wetenschappelijk onderzoek? Dien dan uw abstract(s) in voor een mondelinge of posterpresentatie tijdens het NCPZ. Lees meer informatie over de richtlijnen.

De deadline voor het indienen van een abstract is 1 mei 2024. Dien uw abstract(s) in op Palliactief.

Heilige huisjes omver schoppen

1 van de sessies op het NCPZ staat in het teken van heilige huisjes omver schoppen, oftewel, iets dat als vaststaand wordt beschouwd ter discussie stellen. In deze sessie kunt u een concreet idee of werkwijze uit de dagelijkse praktijk aan de hand van wetenschappelijk bewijs in twijfel trekken. Uw voorstel van maximaal 600 woorden moet aansluiten op thema van het NCPZ.

De deadline voor het indienen van een heilig huisje is 1 mei 2024. Dien uw heilig huisje in op Palliactief.

Voor wie is het?

Het NCPZ is voor medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), verslavingsartsen, arts-consulenten, physician assistants, nurse practitioners, netwerkcoördinatoren, maatschappelijk werkers, psychologen, geestelijk verzorgers, patiënt(vertegenwoordigers), beleidsmakers, onderzoekers en managers van palliatieve teams en alle leden en vrijwilligers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ).

Aanmelden

Binnenkort is het mogelijk om u aan te melden voor het NCPZ via Palliactief.

Accreditatie

Er is aanvraag voor accreditatie bij:

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V)
  • Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers

ZonMw en palliatieve zorg

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.