Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

Interviewreeks
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit van leven in de laatste levensfase van een patiënt. Tegelijkertijd kan mantelzorgen ook belastend zijn. Hoe kunnen we hen voldoende ondersteunen?

Tips en hulpmiddelen over ondersteuning van mantelzorgers

Met ons programma Palliantie zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Naast aandacht voor het ondersteunen van de patiënt, hebben we oog voor de positie van de mantelzorger en naaste. Wij zetten in op samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt en op onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw. In onderstaande artikelen ontvangt u tips en hulpmiddelen voor het ondersteunen van mantelzorgers en naasten. 

Afbeelding

Mantelzorg volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Patiënten hebben recht op goede palliatieve zorg. Maar wat verstaan zij, hun naasten en zorgverleners daar eigenlijk onder? En welke plaats heeft mantelzorg daarin? Dat staat beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Afbeelding

ZonMw en ondersteuning zorgnetwerk

We hebben oog voor de positie van de mantelzorger, het welzijn van de zorgverlener en de samenwerking tussen beiden bij de zorg voor een patiënt. Daarom financieren wij onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw- en nazorg. Lees meer op ons thema ondersteuning zorgnetwerk.
Afbeelding

'Als mantelzorger wil ik gewoon oprechte aandacht'

Al 15 jaar zorgt Marja van Helden voor haar man. ‘Het is een eenzaam beroep. Zijn situatie heeft een grote impact op ons leven. Oprechte aandacht van zorgverleners is het allerbelangrijkste. Dat je ergens je ei kwijt kunt.'
Afbeelding

Ondersteuning van mantelzorgers: hoe pak je dat als zorgverlener aan?

In de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, gaat een groot deel van de aandacht vaak naar de patiënt. Hoe zorg je als wijkverpleegkundige en verzorgende dat je genoeg oog hebt voor mantelzorgers?
Afbeelding

Hoe houdt de gemeente mantelzorgers overeind?

Mantelzorgers houden de zorg in Nederland voor een groot deel overeind. Maar wie zorgt ervoor dat de mantelzorgers zelf overeind blijven? José van Dijk, beleidsadviseur WMO bij de gemeente Delft vertelt over welke hulp en ondersteuning zij kunnen ontvangen.
Afbeelding

Geen zorg zonder mantelzorg

Langer thuis blijven wonen en daarmee thuis kunnen sterven, heeft grote gevolgen voor mantelzorgers. De fysieke en mentale belasting en daarmee het risico op overbelasting is groot. Er is extra inzet nodig voor het welzijn van mantelzorgers vindt Willy Tiekstra, directeur-bestuurder van WOEJ.
Afbeelding

De brug tussen de medische en de sociale kant van zorg

Belangenbehartiger MantelzorgNL helpt mantelzorgers direct en indirect op weg naar juiste hulp en ondersteuning. Bestuurder Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL: ‘Essentieel daarbij is een goede samenwerking tussen de medische en de sociale kant van zorg.'
Afbeelding

‘Nog onvoldoende besef dat in zingeving een zorgbehoefte van ouders kan liggen’

Hoe kun je als zorgverlener zingevingsvragen van ouders die thuis zorgen voor een ernstig ziek kind, herkennen en bespreekbaar maken? Er zijn handige instrumenten om eerstelijns zorgverleners ondersteuning te bieden.