Samenwerking en overdracht

Bij de zorg en ondersteuning voor patiënten in de palliatieve fase en hun naasten zijn veel verschillende zorgverleners en organisaties betrokken (van zorg én welzijn). We stimuleren goede samenwerking, coördinatie en warme informatieoverdracht tussen deze partijen.

Afstemming en overdracht tussen partijen

​​​​​​In de palliatieve zorg zijn de zorgverleners en organisaties uit de 1e lijn, zoals huisartspraktijken, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en hospices, de 2e lijn en/of de 3e lijn, zoals ziekenhuizen en/of universitair medische centra, betrokken. Maar ook partijen uit het sociale domein zoals maatschappelijk werk en sociale wijkteams. We stimuleren door onderzoek, onderwijs en beleid afstemming en overdracht tussen de verschillende partijen voor verbetering van de transmurale samenwerking, verbinding van palliatieve zorg met het sociaal domein en het doorontwikkelen van het individueel zorgplan. Lees meer in onze artikelenreeks over samenwerking en informatieoverdracht.

Samenwerking en coördinatie

Palliatieve zorg is bij uitstek multidisciplinaire zorg. De juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment speelt binnen de palliatieve zorg een belangrijke rol. Het is belangrijk om ruimte te bieden aan implementatie van zorgpaden en integrale zorg. Bij continuïteit van zorg spelen thema’s als (warme) overdracht, coördinatie en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Er is meer en betere (transmurale) afstemming nodig over de conditie en de wensen en behoeftes van patiënten in de palliatieve zorg. Vragen die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld hoe lang iemand nog van de ene naar de andere locatie gaat in de palliatieve fase en hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken zorgverleners is geregeld.

Op de hoogte blijven?

Contact

Programmasecretariaat palliatieve zorg

palliatievezorg [at] zonmw.nl