Ondersteuning zorgnetwerk

We hebben oog voor de positie van de mantelzorger en het welzijn van de zorgverlener. Wij richten ons op de samenwerking tussen mantelzorger en zorgverlener bij de zorg voor een patiënt en wij financieren onderzoek naar ondersteuning van overbelasting, morele dilemma’s en rouw- en nazorg.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers worden geconfronteerd met doodgaan, beslissingen rondom het levenseinde, afscheid nemen en daarmee gepaard gaande gevoelens van onzekerheid en angst. Bovendien is mantelzorg in de palliatieve fase vaak complex en zwaar. Om als zorgverleners mantelzorgers te kunnen ondersteunen is het belangrijk om hun behoeften te kennen op het gebied van informatie, praktische ondersteuning, emotionele steun en inzicht in de eigen rol. Ook is het van belang oprechte aandacht te hebben voor mantelzorgers door met hen in gesprek te gaan over hun zorgtaken en gevoelens. Er zijn hiervoor verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Lees onze artikelenreeks mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

Morele dilemma's in de palliatieve zorg

Zorgverleners in palliatieve zorg krijgen regelmatig te maken met lastige situaties. Situaties waarin het niet duidelijk is wat nu het juiste is om te doen. Of waarin ze sterk het gevoel hebben dat de keuzes die anderen maken (bijvoorbeeld de arts of patiënt) niet tot goede palliatieve zorg leiden. Gestructureerd stilstaan bij zo’n situatie kan dan helpen. CURA is een laagdrempelig instrument dat hierbij ondersteuning kan bieden. Lees meer over CURA

Rouw en nazorg

Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten ervaren vaak tijdens het ziekteproces al gevoelens van rouw, bijvoorbeeld om het verlies van gezondheid en functionele autonomie, en over het naderend overlijden. Nabestaanden kunnen het verlies uit de weg gaan, erdoor in beslag genomen worden, of er niet in slagen om het leven een nieuwe invulling te geven na het verlies. Ook bij zorgverleners speelt rouwverwerking een rol. Structurele aandacht en begeleiding hiervoor is belangrijk. Voor het ondersteunen van naasten en zorgverleners bij rouwverwerking zijn er hulpmiddelen beschikbaar. Lees onze artikelenreeks over rouw- en nazorg

Participatie van ervaringsdeskundigen in onderzoek

Participatie van ervaringsdeskundigen helpt onderzoek, ontwikkel- en innovatieprojecten binnen de gezondheidszorg verder. Door samenwerking met patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen sluit onderzoek beter aan op de praktijk. Dat betekent meer concreet resultaat voor iedereen; van wetenschapper tot professional en ervaringsdeskundige. Wij stimuleren participatie daarom in al onze projecten. Lees hoe we dit doen in onze artikelenreeks Patiëntenparticipatie en ondersteuning