Onderwerpen

Uitgelicht

'Investering in wijkverpleging verdient een vervolg'

Marieke Schuurmans en Mariëtte Hamer

Een motie van Mariëtte Hamer in 2008 was de aanleiding voor de ontwikkeling van het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien jaar later is het tijd om de balans op te maken. Een dubbelinterview met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans, Chief Nursing Officer. ‘Er is veel bereikt, maar we zijn er nog niet.’

De opbrengst van Zichtbare schakel

Nieuw programma Verpleging en verzorging

We ontwikkelen een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaan we de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen.

Waar ligt de focus op in dit nieuwe programma?

Hoe krijgen huisartsen de complexe ouderenzorg in de vingers?

Wemke Veldhuijzen

Gedegen onderwijs gaat vooraf aan goede zorg. Ook als het gaat om kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk. Met hun complexe problemen vragen deze ouderen een eigen benadering. Onderwijskundig onderzoek werpt nu licht op de verschillende manieren waarop huisartsen de noodzakelijke vaardigheden opdoen.

Interview met de projectleider

2e projectleidersbijeenkomst Actieonderzoek Innovatieve zorg

Zorgen de richtlijn-app en medicatie-app voor meer eigen regie voor CML patiënten? Deze vraag staat centraal in het project CMyLife E-Clinics, één van de vier lopende projecten van Actieonderzoek Innovatieve zorg. In dit filmpje vertelt de projectleider over de 2e projectleidersbijeenkomst. Hoe kunnen de projectleiders van elkaar leren?

Bekijk het videoverslag

Resultaten Citrienfonds-programma 'Doen of laten?'

Niet-gepaste zorg kan je verantwoord terugdringen. En de patiënt heeft daar een belangrijke rol in. Dat is de hoofdconclusie van het Citrienfonds-programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van niet-gepaste zorg’. Lees meer over het onderzoeksrapport, de Deïmplementatiegids en de 2 ontwikkelde toolkits: 'Beter zonder katheter' en 'Schrap het niet-gepaste lab'.

Lees meer over de resultaten

Artikelenreeks onderzoekslijnen Tussen Weten en Doen

Afbeelding artikelenreeks

Om je werk als verpleegkundige of verzorgende goed te doen, heb je naast opleiding en ervaring ook kennis nodig. Kennis die bij de tijd is. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol. Wat zijn de onderzoeksresultaten en hoe helpen deze jou -als verpleegkundige of verzorgende- in je professioneel handelen?

Artikelenreeks Tussen Weten en Doen

Zelfmanagement

Artikel over Zelfmanagement

ZonMw heeft de afgelopen jaren veel onderzoek naar zelfmanagement gefinancierd en ontwikkelprojecten in gang gezet. Dat heeft uiteenlopende inzichten en resultaten opgeleverd.

Om de verschillende aspecten van zelfmanagement nader te verkennen, maken De Eerstelijns en Zorgenz een artikelenreeks over zelfmanagement.

Lees de artikelen

Actueel

Volg via RSS

Evidence based handelen bij ADL

In januari is een vervolgproject gestart om meer wetenschappelijke kennis te genereren over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit project zal eerdere bevindingen verder uitdiepen en legt focus op de verpleeghuiszorg.

Nieuws

Nieuw programma Verpleging en verzorging

We ontwikkelen een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaan we de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen.

Nieuws

Kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging

Sinds 2015 werken we met beroepsvereniging V&VN aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. Nu hebben we een vervolgopdracht ontvangen: de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden gericht op de wijkverpleging. Wat houdt de vervolgopdracht precies in?

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg, ronde 2018

Onderwerpen

  • Innovatie van Zorg
  • Organisatie van Zorg
  • Medisch specialistische zorg
  • Evaluatie van zorgprocessen middels cyclisch actie-onderzoek
  • Waarde gedreven zorg en patiëntgerichte zorg

Onderdeel van programma

Actieonderzoek Innovatieve Zorg

Geplaatst op

28 januari 2019

Deadline

2 april 2019,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Slotbijeenkomst Tussen Weten en Doen

De afgelopen negen jaar heeft het programma Tussen Weten en Doen (TWD) gezorgd voor veel beweging in het wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging. Graag blikken we met u terug op de resultaten, staan we stil bij leerpunten en werpen we een blik op de toekomst.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website