Over dit programma

Het (5e) Preventieprogramma is een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.

De basis voor het 5e Preventieprogramma zijn de belangrijke prioriteiten voor preventie uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 en het Nationaal Programma Preventie (NPP).

Een integraal gezondheidsbeleid vereist samenwerking en afstemming tussen diverse gebieden.

Vijf deelprogramma’s richten zich op één of meer preventiethema’s. Ook is er ruimte voor beleidsactualiteiten.

Opvoeding en onderwijs

Het deelprogramma Opvoeding en Onderwijs stimuleert de ontwikkeling van kennis om de gezondheid van de jeugd te bevorderen en schooluitval te voorkomen. Daarnaast staat de toepassing van deze kennis in de praktijk centraal in het programma. Actueel nieuws

Gezonde wijk

Dit deelprogramma stimuleert kennisontwikkeling en -toepassing op verschillende gebieden: verspreiding en implementatie van dat wat werkt; verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen; bereiken van gezondheidswinst op langere termijn bij kwetsbare groepen; participatie in werk en samenleving. Actueel nieuws

Werk(en) is gezond

Dit deelprogramma richt zich op het stimuleren van gezondheid op de werkplek. We stimuleren een actief gezondheidsbeleid en kennisverspreiding daarover in arbeidsorganisaties (bedrijven, zorginstellingen, onderwijs). Specifieke aandacht voor het bevorderen van de gezondheid van werkenden met een lage sociaaleconomische positie. Actueel nieuws

Preventie in de zorg

Dit deelprogramma stimuleert kennisontwikkeling. Enerzijds voor de onderbouwing en implementatie van een preventief aanbod in de zorg waarin prioriteit wordt gegeven aan de eerste lijn. Anderzijds voor het verbeteren van de samenwerking rond preventie in de zorg, met name rondom de eerste lijn. Actueel nieuws

Vroege opsporing

Dit deelprogramma stimuleert kennis over innovaties, effecten en kosteneffectiviteit van screening met het oog op de te realiseren gezondheidswinst en handelingsopties voor het individu. Actueel nieuws

Beleidsactuele thema’s

Voortbouwen op resultaten

Het Preventieprogramma bestaat 20 jaar. In onze publicatie over 20 jaar preventieonderzoek blikken we terug en kijken we vooruit.

Het programma volgt de ontwikkelingen op de voet, samen met alle partners in beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk en met de burgers. Om preventie ook in de toekomst te laten lonen is het belangrijk te blijven samenwerken aan onderzoek, innovatie en implementatie.

Dit 5e Preventieprogramma bouwt voort op datgene wat in het 4e Preventieprogramma is gestart of de resultaten daarvan. Op dit moment loopt het 6e Preventieprogramma 2019-2922.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Preventie vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over afgeronde projecten. Wilt u niets missen? Meld u dan aan voor de Preventienieuwsbrief.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website