Binnen verschillende ZonMw-progamma's wordt onderzoek gedaan naar ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA).

Samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Zilveren Kruis streeft samen met gemeenten, professionals en cliënten in regionale taskforces naar een integrale aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). De resultaten zijn verwerkt in een implementatieplan, bestaande uit een routekaart met keuzehulp.

Download de routekaart met keuzehulp

De switch van depressie naar een manie voorkomen

Judith Homberg

Judith Homberg is coördinator van een groot Europees project (UNMET) naar bipolaire stoornis. 'In dit project onderzoeken we wat er gebeurt in de hersenen bij mensen met een bipolaire stoornis. Door meer kennis over de processen in de hersenen kan hopelijk de behandeling verbeterd worden.'

Interview met Judith Homberg

Factsheet voor gemeenten

Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals voor inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. Speciaal voor gemeenten is daarom een factsheet gemaakt over de generieke module Ernstige Psychische Aandoeningen.

De generieke module is niet alleen bedoeld voor professionals uit de ggz en verslavingszorg, maar ook voor huisartsenzorg, het beschermd en begeleid wonen, de maatschappelijke opvang, de sociale wijkteams en andere betrokkenen uit het maatschappelijk domein. De module beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van mensen met ernstige psychische problemen (inclusief verslavingsproblemen) en hun naasten. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt. Zie voor de complete module www.ggzstandaarden.nl.

  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website