In de geestelijke gezondheidszorg is groeiende aandacht voor participatie van cliënten en hun naasten in zorg en onderzoek.

Om goede, op de patiënt afgestemde zorg te kunnen leveren, moeten onderzoeksresultaten aansluiten bij de praktijk (cliënt én professional). Daarom is het belangrijk dat cliënten en hun naasten vanaf het begin betrokken zijn bij onderzoek. 

Ervaringsdeskundigheid: niet langer over en voor de cliënt

Portretfoto Marjolein Bakker,  Russell Cummins en Leen van Leersum

Wat voor rol spelen ervaringsdeskundigen in de ggz, zowel in de hulpverlening als in het beleid van organisaties? En welke obstakels ervaren zij in hun werk? Lees het interview met ervaringsdeskundigen Marjolein Bakker (Pameijer) en Russell Cummins (GGZ inGeest).

Interview met ervaringsdeskundigen

Herstel na een crisis

Interview met Harro Labrujere en Hans van Eeken

Zodra mensen met psychiatrische problemen in een crisis belanden, staat er meteen een hele batterij aan hulpverleners klaar. Maar wat kunnen wijk of buurt zelf doen? In Amsterdam lopen 2 projecten waarin samen werken aan herstel centraal staat. Met een grote rol voor ervaringsdeskundigen en buurtbewoners.

Interview over herstel

Onderzoeksvragen ophalen

Het ZonMw Onderzoeksprogramma GGz is gebaseerd op de Onderzoeksagenda voor de GGz, die door veldpartijen is opgesteld. Eén van die veldpartijen is de cliënten- en familieorganisatie MIND. De onderzoeksvragen zijn dus mede door cliënten en hun naasten geformuleerd.

Projectvoorstellen beoordelen

ZonMw vraagt subsidieaanvragers om in hun projectvoorstellen aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen onderzoek/project. Daarnaast is bij vrijwel elk project cliëntenparticipatie een vereiste. De projectvoorstellen worden vervolgens mede door cliënten en hun naasten op relevantie en betrokkenheid beoordeeld. Hiervoor heeft MIND in 2016 op verzoek van ZonMw een cliëntpanel opgericht.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website