In de geestelijke gezondheidszorg is groeiende aandacht voor participatie van cliënten en hun naasten in zorg en onderzoek.

Het onderzoeksprogramma ggz is gebaseerd op de onderzoeksagenda ggz (februari 2016) als onderdeel van de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’. De onderzoeksagenda ggz is opgesteld door veldpartijen. Eén van die veldpartijen is de cliënten- en familieorganisatie MIND. De onderzoeksvragen zijn dus mede door cliënten en hun naasten geformuleerd.

Daarnaast stimuleert MIND onderzoek naar specifieke thema’s door middel van een kennisagenda. Deze agenda is aandoening-overstijgend, maar legt wel graag de verbinding met de agenda’s van de landelijke cliënten- en familieorganisaties. De kennisagenda wordt ingezet bij kennisactiviteiten van MIND en wordt gedeeld met onderzoekers, professionals en ZonMw.

Uitgelicht

Leren & participeren in de wijk

Foto van geïnterviewde projectbetrokkenen in Enkhuizen

In Enkhuizen gaan ervaringsdeskundigen op huisbezoek bij huurders van Welwonen die kampen met psychiatrische problemen. Door contact van mens tot mens willen ze het isolement van deze bewoners verminderen.

Duo’s ondersteunen wijkbewoners met psychische problemen

Betrekken van cliënten in projecten

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de zorg, behandeling en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen te verbeteren en te vernieuwen.

Meer informatie over cliënten betrekken

Ervaringsdeskundigheid in de ggz

Er is nog relatief weinig inzicht in de rol en de verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning door ervaringswerkers. Terwijl ervaringsdeskundigen juist vaak weten wat er beter kan. ZonMw ondersteunt daarom de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz en het sociaal domein.

Ondersteuningsprogramma ervaringsdeskundigheid

MIND kennisagenda

Logo MIND

In de Kennisagenda is de top-10 onderzoeksprioriteiten van MIND vastgesteld.

Kennisagenda MIND

Cliëntenpanel gecoördineerd door MIND

In samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland en PGO Support heeft MIND een ggz cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) opgezet.

Meer informatie over het cliëntenpanel

Contact

Portretfoto Tamara Adonis

Tamara Adonis

Programmamanager

+31 70 349 50 99
ggz@zonmw.nl

Vluchtelingenpanel

Het programma Zorg voor vluchtelingen is onderdeel van het onderzoeksprogramma ggz. Het doel van het programma is het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders en het vergroten van de kennis hierover.

Om de relevantie te beoordelen van subsidieaanvragen die worden ingediend bij het programma is er een vluchtelingenpanel opgericht. Het vluchtelingenpanel bestaat uit een diverse groep van statushouders met een vluchtelingenachtergrond.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website