In de geestelijke gezondheidszorg is groeiende aandacht voor participatie in zorg en onderzoek van cliënten en hun naasten. Om goede, op de patiënt afgestemde zorg te kunnen leveren, moeten onderzoeksresultaten aansluiten bij de praktijk (cliënt én professional). Daarom is het belangrijk dat cliënten en hun naasten vanaf het begin betrokken zijn bij onderzoek.

Onderzoeksvragen ophalen

Het ZonMw Onderzoeksprogramma GGz is gebaseerd op de Onderzoeksagenda voor de GGz, die door veldpartijen is opgesteld. Eén van die veldpartijen is de cliënten- en familiekoepel Landelijk Platform GGz. De onderzoeksvragen zijn dus mede door cliënten en hun naasten geformuleerd.

Projectvoorstellen beoordelen

ZonMw vraagt subsidieaanvragers om in hun projectvoorstellen aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen onderzoek/project. De projectvoorstellen worden vervolgens mede door cliënten en hun naasten op relevantie en betrokkenheid beoordeeld. Hiervoor hebben het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid op verzoek van ZonMw een cliëntpanel opgericht.

Nieuwe kennis toepassen

Om te zorgen dat onderzoeksresultaten worden toegepast in de praktijk, wordt nieuwe kennis onder andere opgenomen in zorgstandaarden. Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz betrekt cliënten en hun naasten bij het opstellen en aanpassen van de zorgstandaarden, zodat ook hier het cliëntenperspectief gewaarborgd is.

Meer informatie

    Naar boven
    Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website