Onderwerpen

Uitgelicht

Onderzoek

ZonMw stimuleert en financiert onderzoek naar geestelijke gezondheid. De onderzoeken lopen uiteen van preventie tot behandeling van psychische aandoeningen en van fundamenteel onderzoek tot implementatie- en praktijkprojecten. De centrale thema's voor de komende jaren zijn vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg.

Vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg

Nieuwe subsidierondes verward gedrag online

Partijen die betrokken zijn bij de lokale opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag kunnen tot 7 maart 2017, 14.00 uur projectvoorstellen indienen voor:

 • stimuleringssubsidie voor de implementatie één van de 9 bouwstenen of voor het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van álle bouwstenen
 • pilotprojecten voor de implementatie van álle bouwstenen
 • experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag

Een compleet overzicht van alle openstaande subsidieoproepen van ZonMw vindt u in de subsidiekalender.

ZonMw subsidiekalender

Subsidieronde implementatie- en praktijkprojecten

In het voorjaar van 2017 komt er een subsidieronde voor implementatie- en praktijkprojecten in de geestelijke gezondheidszorg. De exacte invulling van deze subsidieronde volgt binnenkort.

Lokale aanpak verward gedrag

Met het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ wil ZonMw bijdragen aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Om deze sluitende aanpak te realiseren, financiert en faciliteert het actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen.

Verward gedrag

Cliëntenparticipatie

Om goede, op de clënt afgestemde zorg te kunnen leveren, moeten onderzoeksresultaten aansluiten bij de praktijk: bij de cliënt én de professional. Daarom is het belangrijk dat cliënten en hun naasten vanaf het begin betrokken zijn bij onderzoek. ZonMw vraagt subsidieaanvragers dan ook om in hun projectvoorstellen aan te geven op welke wijze zij bijdragen aan een betere positie van cliënten en/of hun naasten, zowel binnen de zorgverlening als binnen het eigen onderzoek/project.

Cliëntenparticipatie

Depressie

Vroeg opsporen van depressieve klachten leidt tot sneller ingrijpen waarmee erger kan worden voorkomen. ZonMw financiert daarom onderzoek naar depressie, met speciale aandacht voor jonge vrouwen en adolescenten. De onderzoeken variëren van kleine praktijkgerichte innovaties tot grootschalige langlopende onderzoeken.

Omgaan met depressie

Europees onderzoek naar drugsgebruik

Het internationale samenwerkingsverband ERANID (European Research Area Network on Illicit Drugs) richt zich op het toegankelijk maken van bestaande kennis  op het gebied van drugsgebruik en het uitzetten van onderzoek op gebieden waar nieuwe kennis nodig is. In ERANID werken verschillende wetenschappelijke disciplines en diverse landen samen. ZonMw is namens Nederland één van de partners in het samenwerkingsverband en coördineert het traject.

ERANID

Palliatieve zorg in de GGz

Palliatieve zorg in geestelijke gezondheidszorg vergt specifieke expertise. De palliatieve zorg voor mensen met psychische aandoening is vaak complex en nog erg versnipperd. Het risico op onderbehandeling, in het bijzonder bij palliatieve behandeling van symptomen en lijden, is zeker aanwezig. Wat maakt palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen zo anders?

Palliatieve zorg in de GGz

Investeren loont

Wat levert toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg op? Bij 5 studies is dit onderzocht. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard. 

Investeren loont

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en resultaten? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid.

Aanmelden

Actueel

Volg via RSS

ZonMw maakt zich hard voor depressiepreventie

Op woensdag 15 februari tekent ZonMw samen met 19 andere partijen de pledge depressiepreventie op de conferentie 'Alles is gezondheid'. Alle partijen werken mee aan een meerjarenprogramma depressiepreventie dat minimaal vijf jaar zal lopen. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent.

Nieuws

Betrek ouders bij de overgang van jeugd- naar volwassenenzorg

Jongeren met autisme worstelen met vele uitdagingen rond hun 18e jaar. De overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg is voor hen niet altijd duidelijk. De academische werkplaats Autisme Samen Doen! bracht de ervaringen van jongeren en professionals én hun aanbevelingen in kaart. Een belangrijke conclusie: betrek ouders bij de overgang van jeugd- naar volwassenenzorg!

Nieuws

Promotieonderzoek naar stemmingsstoornissen

Op 16 maart 2017 promoveert Maaike Rive op haar onderzoek naar 2 van de belangrijkste stemmingsstoornissen: de unipolaire depressieve stoornis en de bipolaire stoornis. Haar promotieonderzoek is mede gefinancierd vanuit het ZonMw-programma GeestKracht.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Stimuleringssubsidies lokale aanpak verward gedrag

Onderwerpen

 • opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag
 • implementatie bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

26 januari 2017

Deadline

7 maart 2017,
14:00 uur

Bekijk

Vici

Onderwerpen

 • Vernieuwingsimpuls: Veni, Vidi, Vici
 • Persoonsgebonden subsidie
 • Talentontwikkeling
 • Senior onderzoekers
 • Opbouwen eigen onderzoeksgroep

Onderdeel van programma

Vici

Geplaatst op

23 januari 2017

Deadline

23 maart 2017,
14:00 uur

Bekijk

TOP-subsidies 2017

Onderwerpen

Bij TOP-subsidies gaat het samenvattend om:

 • innovatieve (grensverleggende) wetenschap;
 • vernieuwing van een onderzoekslijn wat betreft inhoud èn samenwerking;
 • een breed uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;
 • behorend bij onderzoek dat ZonMw rekent tot gezondheidsonderzoek.

Het potentiële, bij voorkeur breed uitstralende effect op wetenschap is een belangrijk criterium in de beoordeling van de ingediende aanvragen. Daarnaast zijn innovativiteit van het onderzoek, een goed en duidelijk plan van aanpak, een excellent track record, inzicht in de risico’s van het onderzoek en kennisbenutting belangrijke criteria.

  Onderdeel van programma

  TOP-subsidies

  Geplaatst op

  29 januari 2017

  Deadline

  30 maart 2017,
  14:00 uur

  Bekijk

  Programma's

  Agenda

  Contact

  Karianne Jonkers

  Programmasecretaris GGz

  Telefoonnummer+31 70 349 52 26
  E-mailadresggz@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website