Onderwerpen

Uitgelicht

Inzet ervaringsdeskundigheid

Huub Beijers en Hamid el Manssouri

Kan een ervaringsdeskundige helpen om mensen met een psychische aandoening, met grote afstand tot de zorg, beter te bereiken? Lees meer over de samenwerking met ervaringsdeskundigen in onze interviewserie.

Interviews inzet ervaringsdeskundigheid

Projecten

ZonMw stimuleert en financiert onderzoek naar geestelijke gezondheid. De onderzoeken lopen uiteen van preventie tot behandeling van psychische aandoeningen en van fundamenteel onderzoek tot implementatie- en praktijkprojecten.

Bekijk de projecten per aandoening

Zorg voor vluchtelingen

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is vaak lager dan die van de algemene bevolking. Met het nieuwe programma Zorg voor vluchtelingen wil ZonMw de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland verbeteren en de kennis over hierover uitbreiden.

Programma Zorg voor vluchtelingen

Eindrapportage Schakelteam

overhandiging rapport

Lees meer over de slotconclusies van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag in de eindrapportage 'Op weg naar een persoonsgerichte aanpak'.

Bekijk het nieuwsbericht

Actueel

Volg via RSS

Tussentijdse evaluatie Actieprogramma Verward Gedrag

Halverwege de looptijd van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag is de balans opgemaakt: op hoeveel projecten staat de teller, wat leveren ze op en hoe moeten we verder invulling geven aan de tweede helft van het programma? Dat zijn de vragen die in de tussentijdse evaluatie zijn beantwoord dankzij het uitvoeren van een procesanalyse, focusgroepen en een veldraadpleging.

Schematische weergave van de programmaonderdelen van het actieprogramma verward gedrag: praktijkprojecten, inclusieve samenleving en kennisontwikkeling
Nieuws

Webinar ‘Subsidieoproep Langlopend cohortonderzoek ggz’

Wilt u meer informatie over de verwachte subsidieoproep voor langlopend cohortonderzoek ggz? Neem donderdag 29 november 2018 van 11.00 tot 12.00 uur deel aan onze webinar. Tijdens deze webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er de gelegenheid vragen te stellen.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Agenda

Jaarevent Deltaplan Dementie

Onder het motto 'De Kunst van Samen' vindt de 5e editie van het Jaarevent Deltaplan Dementie plaats. Het ZonMw-programma Memorabel, een van de pijlers van het Deltaplan Dementie, levert hier een bijdrage aan.        

Lees meer

Webinar ‘Subsidieoproep Langlopend cohortonderzoek ggz’

Wilt u meer informatie over de verwachte subsidieoproep voor langlopend cohortonderzoek ggz? Neem donderdag 29 november 2018 van 11.00 tot 12.00 uur deel aan onze webinar. Tijdens deze webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er de gelegenheid vragen te stellen.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Portretfoto Meike Manders

Meike Manders

Onderzoeksprogramma GGz

Telefoonnummer+31 70 349 50 40
E-mailadresggz@zonmw.nl
Portretfoto Marjolein Scholten

Marjolein Scholten

Onderzoeksprogramma GGz

Telefoonnummer+31 70 349 50 40
E-mailadresggz@zonmw.nl
Portretfoto Maroun Nader

Maroun Nader

Actieprogramma Verward Gedrag

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website