Onderwerpen

Uitgelicht

Wereld suïcidepreventie dag 2018

Nynke Boonstra

Maandag 10 september is wereld suïcidepreventie dag. Suïcidaal gedrag is een breed maatschappelijk probleem waar we nog te weinig zicht op hebben. Wat maakt bijvoorbeeld dat er zoveel jongeren zijn die alleen de dood als uitweg zien en wat we kunnen doen om dit positief te beïnvloeden? Lees dit en meer op onze themapagina over suïcidepreventie.

Lees meer over suïcidepreventie

Projecten

ZonMw stimuleert en financiert onderzoek naar geestelijke gezondheid. De onderzoeken lopen uiteen van preventie tot behandeling van psychische aandoeningen en van fundamenteel onderzoek tot implementatie- en praktijkprojecten.

Bekijk de projecten per aandoening

Zorg voor vluchtelingen

De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is vaak lager dan die van de algemene bevolking. Met het nieuwe programma Zorg voor vluchtelingen wil ZonMw de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland verbeteren en de kennis over hierover uitbreiden.

Programma Zorg voor vluchtelingen

Psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten

Uit onderzoek blijkt dat veel (ex)kankerpatiënten nog jaren na de behandeling met psychische klachten blijven rondlopen. Op 1 maart is een pilot gestart voor vergoeding van psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten.

Pilot psychosociale zorg

Actueel

Volg via RSS

Positieve tussentijdse procesevaluatie Onderzoeksprogramma GGz

Het Onderzoeksprogramma GGz is een tienjarig innovatief programma. Het programma is gestart in 2016 en zit inmiddels in het derde jaar. Om te kijken of het programma goed op koers ligt is een tussentijdse procesevaluatie uitgevoerd.

Nieuws
Tweet
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Verpleging & verzorging: leren en verbeteren

Onderwerpen

 • Verpleging en verzorging
 • Leren en verbeteren
 • Samenwerken onderzoek – onderwijs – praktijk
 • Ondersteunen eigen regie en functioneren patiënten

Onderdeel van programma

Kwaliteit van Zorg – Ondersteuning Zorginstituut

Geplaatst op

18 juli 2018

Deadline

25 september 2018,
14.00 uur

Bekijk

Implementatie wijk-GGD’er

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • wijk-GGD
 • zorgprofessional

Onderdeel van programma

Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Geplaatst op

9 augustus 2018

Deadline

4 oktober 2018,
14.00 uur

Bekijk

2e subsidieronde Maatschappelijke Diensttijd

Onderwerpen

 • maatschappelijke diensttijd;
 • kwetsbare jongeren;
 • stimuleren van inclusie;
 • bevorderen van sociale cohesie;
 • diverse sectoren, zoals natuur, dieren, klimaat, duurzaamheid, circulaire economie, techniek, ICT, media, cultuur, musea, politiek en vertegenwoordiging.

LET OP: Deadline voor het aanmelden van uw aanvraag is op 21 september. Zonder deze aanmelding wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Een link naar het aanmeldformulier vindt u in de oproep.

Onderdeel van programma

Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Geplaatst op

27 augustus 2018

Deadline

9 oktober 2018,
12.00 uur

Bekijk
Toon alle subsidieoproepen

Agenda

PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein

Tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade op 24 september, 1 en 8 oktober 2018 laten gemeenten en hun maatschappelijke partners aan elkaar zien wat zij waarmaken van de transformatie in het sociaal domein. Om te inspireren en geïnspireerd te raken. Wat is er geslaagd? Wat kan beter? Schrijf u direct in!

Lees meer

Informatieplein verward gedrag

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheid past bij uw projectidee voor betere hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving? Kom dan donderdagmiddag 4 oktober 2018 naar ons informatieplein in Utrecht.

Lees meer

Congres ‘Suïcidepreventie; De rol van de ervaringsdeskundige’

Op het congres ‘Suïcidepreventie: de rol van de ervaringsdeskundige’ worden de nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd, en wordt een verbinding gelegd tussen de GGZ en ervaringsdeskundigen als het om dit thema gaat. Er worden bovendien concreet handreikingen geboden om de inzet van ervaringsdeskundigen op dit thema op juiste wijze te vergroten. Uiteindelijk wil het congres een startimpuls geven om verbeterde zorg voor suïcidale patiënten in de...

Lees meer

Congres Vluchtelingen aan het werk

Het inburgeringsbeleid gaat op de schop zodat nieuwkomers sneller mee kunnen doen in de samenleving. De regie daarop komt bij gemeenten te liggen. Wat betekent dit voor gemeenten en ketenpartners? Hoe geef je die regie vorm? Hoe zorg je ervoor dat partijen lokaal goed samenwerken, wie heeft welke rol?

Lees meer

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Ieder kind met psychische problemen heeft recht op de best mogelijke zorg, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat als de zorg kinderen niet bereikt? Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters met psychische problemen?

Lees meer

Jaarevent Deltaplan Dementie

Onder het motto 'De Kunst van Samen' vindt de 5e editie van het Jaarevent Deltaplan Dementie plaats. Het ZonMw-programma Memorabel, een van de pijlers van het Deltaplan Dementie, levert hier een bijdrage aan.        

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Portretfoto Meike Manders

Meike Manders

Onderzoeksprogramma GGz

Telefoonnummer+31 70 349 50 40
E-mailadresggz@zonmw.nl
Portretfoto Marjolein Scholten

Marjolein Scholten

Onderzoeksprogramma GGz

Telefoonnummer+31 70 349 50 40
E-mailadresggz@zonmw.nl
Portretfoto Maroun Nader

Maroun Nader

Actieprogramma Verward Gedrag

Telefoonnummer+31 70 349 52 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website