Start preventieonderzoek naar sekse- en genderverschillen

Er zijn 12 projecten gehonoreerd voor aanvullend onderzoek naar sekse- en genderverschillen binnen het preventiedomein. Deze projecten zullen naar verwachting in september van start gaan.

Het doel van deze projecten is meer inzicht en kennis opbouwen over sekse- en genderverschillen tussen mannen en vrouwen die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein. De projecten maken deel uit van de programmalijn Innovatie van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'.

De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Hart- en vaatziekten

Psychische problemen

Gezonde werkomgeving

Leefstijl

Meer informatie: