Er is een kennisachterstand over sekse en gender in het gezondheidszorgonderzoek. Aangezien iedereen recht heeft op goede en passende gezondheidszorg, ongeacht sekse en gender, financiert ZonMw onderzoek om met kennis en innovatie de zorg rondom sekse en gender te verbeteren.

Uitgelicht

Man-vrouwverschillen in de spreekkamer

Kwaliteit van Zorg illustratie

Huisartsen die in hun spreekkamer rekening houden met verschillen tussen mannen en vrouwen, bieden een betere kwaliteit van zorg dan huisartsen die dat niet doen. In de interviewreeks belichten we 5 projecten die dit illustreren.

Lees de interviews

Gestarte onderzoeken gender en diversiteit

Portretfoto transgenderjongen

De zorg is nog niet altijd afgestemd op de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeftes van LHBTI+ personen en vrouwen en meisjes die genitaal verminkt zijn. Daarom stimuleert ZonMw onderzoek en innovatie om de zorg rondom gender en diversiteit te verbeteren.

Bekijk de onderzoeken

Eindevaluatie Kennisprogramma Gender en Gezondheid

illustratie gender en gezondheid

Wat heeft het kennisprogramma Gender en gezondheid opgeleverd? Welke lessen trekken we voor een vervolg op dit programma? In 2021 is de eindevaluatie van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid gepubliceerd. In de bijbehorende interviewreeks lichten experts de conclusies toe.

Actueel

Help vanuit jouw expertise bij een wereldwijde uitdaging: hiv-genezing

Jaarlijks raken er wereldwijd 1,5 miljoen mensen geïnfecteerd met hiv en sterven 650.000 mensen aan aids. In de behandeling van hiv worden belangrijke stappen gezet, maar de échte doorbraak is er nog niet. NWO en Aidsfonds willen dat veranderen. In de nieuwe subsidieoproep 'hiv-genezing voor iedereen' staat interdisciplinaire samenwerking centraal. We zoeken niet alleen wetenschappers binnen, maar juist óók buiten het hiv-veld. Denk daarbij aan...

Nieuws

Verborgen oorzaken van gezondheidsproblemen

Armoede. Racisme. Discriminatie. Genderongelijkheid. Schulden. Volgens laagbetaalde zorgverleners in de ouderenzorg zijn dit belangrijke, vaak verzwegen oorzaken van hun gezondheidsklachten. Dit blijkt uit onderzoek van de vakgroep ethiek en recht van het Amsterdam UMC.

Nieuws

Aandacht voor gender en sekse in onderzoek blijft nodig

Het belang van aandacht voor sekse en gender in (gezondheids)onderzoek is afgelopen week weer extra onder de aandacht gebracht. De stichting Voices for Women bood minister Kuipers (VWS) op 12 september een petitie aan waarin meer dan 41000 (ervaringsdeskundige) vrouwen pleiten voor meer onderzoek naar het vrouwenlichaam. ZonMw onderstreept het belang van meer aandacht voor sekse en gender in (gezondheids)onderzoek.

Nieuws

‘We willen vrouwen na zwangerschapscomplicaties gezond houden'

Zwangerschapscomplicaties verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Daarom gaan huisartsen in Den Haag vrouwen met complicaties actief monitoren na de zwangerschap. Huisarts Hedwig Vos: 'als je er vroeg bij bent, kan je later veel leed voorkomen.'

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Gender en Preventie - aanvullend onderzoek bij bestaande projecten

Onderwerpen

  • Genderverschillen (sociaal-culturele verschillen) op het gebied van preventie
  • Sekseverschillen (biologische verschillen) op het gebied van preventie
  • Kennisontwikkeling door aanvullend onderzoek bij lopende of recent afgesloten preventieprojecten (< 18 maanden vanaf publicatiedatum oproeptekst)

 

Onderdeel van programma

Preventieprogramma 2019 - 2022

Geplaatst op

20 juni 2022

Deadline

12 oktober 2022,
14.00 uur

Bekijk

Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking

Onderwerpen

  • Werken met een arbeidsbeperking
  • Werk en inkomen
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Praktijkrelevant onderzoek
  • Gendersensitieve aanpak

 

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het werk 2

Geplaatst op

27 september 2022

Deadline

13 december 2022,
14.00 uur

Bekijk

Contact

Portret Miranda van Duijn

Miranda van Duijn

Programmamanager

+31703495365
gender@zonmw.nl
Portret Carine Stroet

Carine Stroet

Programmamanager

+31703495021
gender@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website