Gender

We werken aan een goede gezondheid voor iedereen, dus ook voor elke sekse en gender. Daarom stimuleren we onderzoek en innovatie dat aandacht heeft voor de invloed van sekse en gender op gezondheid en zorg. Op deze pagina leest u meer over onze activiteiten.

Kennis over man-vrouwverschillen

Op het gebied van gezondheid en zorg weten we vaak meer over mannen dan over vrouwen. In onderzoek, praktijk en beleid wordt het mannenlichaam vaak als uitgangspunt genomen, terwijl we weten dat veel ziekten en aandoeningen zich bij vrouwen anders uiten dan bij mannen. Met onderzoek naar de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen willen we de kennisachterstand verkleinen en bewustwording creëren bij professionals.

Definities sekse en gender

Met sekse bedoelen we de biologische en fysiologische verschillen tussen mensen en tussen dieren, denk aan hormonen, chromosomen en reproductieve organen. Gender omvat de sociaal-cultureel bepaalde verschillen tussen mensen, zoals rollen, gedragingen, uitingen en identiteiten. Lees meer over de definities.

Zorg voor LHBTI+ personen

Zorg toegespitst op lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen (LHBTI+) is relatief nieuw en sterk in ontwikkeling. Zo stijgt het aantal transgender personen dat medische hulp zoekt, wat de wachttijden vergroot. Het is belangrijk om de zorg af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeftes van LHBTI+ personen. Met onderzoek naar de zorg voor LHBTI+ personen stimuleren we de verbetering en actualisatie van de gezondheidszorg.

Transgenderzorg

Op woensdag 10 mei 2023 komen onderzoeksresultaten naar buiten over de toenemende zorgvraag naar transgenderzorg. Meer informatie over de ontwikkelingen vindt u op de pagina over transgenderzorg.

Aan de slag met sekse en gender

Hoe kunt u rekening houden met sekse- en genderverschillen in uw werk als onderzoeker, beoordelaar of zorgprofessional? Bekijk het overzicht van kennis, inspiratie, tips en hulpmiddelen, ga aan de slag met sekse en gender en verbeter zo de kwaliteit van uw werk. Want met zorg en onderzoek dat oog heeft voor sekse- en genderverschillen kunnen we werken aan goede en passende zorg en ondersteuning voor iedereen.

Vrouwen en de hormonale cyclus

Een vrouw is geen kleine man. Problemen bij de baarmoeder en eierstokken, zoals bij endometriose, komen vaak voor. Tijdens menstruatiecyclus, zwangerschap en overgang hebben hormonen een grote impact op het lichaam. Ook zijn veel aandoeningen gelinkt aan de hormonale cyclus, zoals als migraine, diabetes en auto-immuunziekten. We zetten ons in voor meer kennis op het thema vrouwen en de hormonale cyclus zodat de diagnostiek en behandeling van vrouwspecifieke aandoeningen verbeterd kan worden.

Gender in het nieuws

Er is steeds meer aandacht voor sekse- en genderverschillen in gezondheid en zorg. Op radio, tv en in (publieks)tijdschriften en podcasts vertellen onderzoekers, professionals en patiënten bijna dagelijks waarom genderspecifieke zorg zo belangrijk is. Endometriose, transgenderzorg, aanhoudende lichamelijke klachten, alles passeert de revue. Zie bijvoorbeeld de onderstaande lees-, luister- en kijktips waar gender wordt belicht.

Contact

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Carine Stroet
Programmamanager
gender [at] zonmw.nl
Miranda van Duijn
Senior programmamanager
gender [at] zonmw.nl