Projectomschrijving

Genderverschillen in effecten van tabaksbeleid

Vraagstuk

Er is nog weinig bekend over gender-, sekse- en andere subgroepverschillen in effecten van tabaksbeleid en campagnes op stoppen met roken.

Onderzoek

Het International Tobacco Control (ITC) Netherlands Project is een longitudinaal cohortonderzoek naar effecten van tabaksbeleid en campagnes op rokers.

Verwachte uitkomst

Vrouwen bleken vaker van plan te zijn om te stoppen met roken dan mannen. Vrouwen dachten vaker na over stoppen met roken door de prijs van sigaretten en door de uitbraak van het coronavirus. Toch pasten mannen en vrouwen op dezelfde manier hun tabaksconsumptie aan bij
prijsverhogingen. Blootstelling aan één van de twee onderzochte mediacampagnes over stoppen met roken was hoger onder vrouwen dan onder mannen. Het effect van de mediacampagnes verschilde echter niet tussen vrouwen en mannen. Gender-minderheden bleken vaker
stopondersteuning te gebruiken dan vrouwen en mannen. Ook rapporteren zij vaker verschillende triggers om na te denken over stoppen met roken.

Consortium: Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam, onderzoeksinstituut IVO, Trimbos-instituut, Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en Clean Air Nederland.

Eindproducten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website