Projectomschrijving

Plotse hartstilstand: gender verschillen in incidentie en oorzaken en implicaties voor preventie

Vraagstuk

Plotse hartstilstand veroorzaakt 20% van alle sterfte. Er zijn aanwijzingen voor man-vrouw verschillen in voorkomen van hartstilstand en de oorzaken ervan. Wij hebben systematisch mogelijke man-vrouw verschillen in incidentie van hartstilstand onderzocht en mogelijke sociale factoren hierbij.

Onderzoek

Combinatie van data uit twee bronnen: (1) CBS registraties in N-Holland, (2) data uit ARREST onderzoek (door ons opgezet om hartstilstand in N-Holland te onderzoeken).

Uitkomst

De incidentie van hartstilstand is bij de meeste groepen mannen hoger dan bij vrouwen. Sociale factoren geassocieerd met hoger risico zijn: werkloos zijn, geen kostwinner zijn, geen kinderen in het huishouden hebben, gehuwd zijn, gescheiden zijn (bij mannen). De bijdrage van deze factoren is groter bij vrouwen dan bij mannen. Metabole risicofactoren (hypertensie, diabetes), verklaren deze associaties niet. Vervolgonderzoek moet inzicht geven in biologische factoren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website