Hart

Hoe houden we het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond? In Nederland zijn er zo'n 1,5 miljoen mensen met een chronische hart- of vaatziekte. ZonMw financiert onderzoek naar hart- en vaatziekten die bijdragen aan preventie, een betere medicatie en behandeling en revalidatie. We lichten een aantal lopende en afgeronde onderzoeken uit.

Het juiste geneesmiddel of therapie is essentieel bij hartproblemen

Het juiste geneesmiddel of therapie, op het juiste moment, bij de patiënt die het nodig heeft. Voor het effectief, veilig en doelmatig inzetten van bestaande geneesmiddelen en nieuwe therapieën is gericht onderzoek naar hart- en vaatziekten noodzakelijk. Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen komen alle facetten van onderzoek naar bestaande geneesmiddelen langs. Translationeel Onderzoek geleidt veelbelovend Fundamenteel Onderzoek naar toepassing in de praktijk.

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek

De Hartstichting en ZonMw zijn de samenwerking ‘de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’ aangegaan. Vanuit deze samenwerking worden zorgverleners in de regio ondersteund om atriumfibrilleren en hartfalen vroeg te herkennen, en in goede samenwerking de best mogelijke zorg te bieden.

Gezond leven verkleint de kans op hart- en vaatziekten

Een gezonde leefstijl is belangrijk om gezond te blijven en verkleint de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes.. Ook kan een gezonde leefstijl helpen om chronische aandoeningen te verlichten. 

Op het gebied van leefstijlgeneeskunde hebben we bijvoorbeeld een project over de inzet van een leefstijlinterventie bij een stabiele vernauwing kransslagader. Ook is er het 'RESST' gedragsprogramma , gericht op slaap en stress dat nu wordt getest bij hartpatiënten die deelnemen aan hartrevalidatie en slaap- en/of stressproblemen ervaren

Samen met de Hartstichting investeren we in kennisontwikkeling. Want leefstijl is ook van invloed op een gezond hart en gezonde vaten. De onderzoekers ontwikkelen kennis over innovatieve manieren om mensen te helpen bij het volhouden van gezond gedrag.

Programma's met onderzoeken rondom een gezondere leefstijl en revalidatie zijn opgenomen in de programma's Preventie (Gezond leven: goed voor je hart) en Vroege Opsporing en DoelmatigheidsOnderzoek.

Een vrouwenhart werkt anders dan een mannenhart

Het lichaam van mannen en vrouwen is verschillend. Doordat proefpersonen in verleden vaak mannen waren, ontbreekt er kennis over het vrouwenlichaam. Daardoor worden hart- en vaatproblemen bij vrouwen vaker over het hoofd gezien en is de behandeling en preventie minder goed afgestemd op vrouwen. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om de gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen, dit doen we met de ZonMw-programma's Gender en Gezondheid en Gender en Preventie. Zo hebben we een bijeenkomst georganiseerd over man-vrouwverschillen in de cardiovasculaire zorg. We zetten in op meer kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten, zodat we werken aan een persoonsgerichte zorg voor iedereen.