Projectomschrijving

Multimorbiditeit bij mannen en vrouwen: pech, toeval of oorzaak?

Vraagstuk

Chronische aandoeningen zoals kanker, hartenvaatziekten en depressies zijn veelvoorkomende oorzaken van gezondheidsklachten. Vroeger had men vooral één van deze aandoeningen, maar dit beeld verandert snel. Zo zullen er in 2040 meer Nederlanders met dergelijke ‘multimorbiditeit’ leven dan mensen met een enkele chronische aandoening.

Onderzoek

Doel van deze studie is om de aanloop naar het ontstaan van meerdere chronische aandoeningen te onderzoeken. Gekeken wordt in hoeverre dit traject verschilt tussen mannen en vrouwen. Daarnaast zal bepaald worden wat de invloed is van sekse- en gender gebonden risicofactoren op dit traject.

Verwachte uitkomst

Dit onderzoek geeft meer inzicht in het samenspel tussen lichamelijke en psychische aandoeningen en hun invloed op de gezondheid. Bovendien kan het vaststellen van risicofactoren voor multimorbiditeit een grotere ziektelast voor kwetsbare personen voorkomen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website