Projectomschrijving

Gezond op weg naar het pensioen? Veranderingen in de gezondheid van oudere vrouwelijke en mannelijke werknemers afhankelijk van hun genderidentiteit en werkbelasting

Vraagstuk

Oudere vrouwelijke werknemers halen de AOW-leeftijd minder vaak dan hun mannelijke collega’s, onder meer doordat zij in hun werk vaker last hebben van gezondheidsproblemen. Niet alleen hoe biologische sekse, maar ook hoe gender-identiteit mogelijk ten grondslag ligt aan deze vrouw-man verschillen in gezondheid wordt onderzocht.

Onderzoek

De arbeidspositie gedurende het gehele werkzame leven wordt samengevat in de ‘arbeidsmarkt-gender-identiteit’, bestaand uit o.a. het opleidingsniveau, het aantal uren werk per week en het verlenen van mantelzorg. Hoe vrouwelijk of mannelijk men zich voelt wordt de ‘psychologische gender-identiteit’ genoemd. Daarnaast wordt de ervaren werkbelasting als mogelijk verklarende factor in de relatie tussen gender en gezondheid onderzocht.

Verwachte uitkomst

De inzichten uit dit onderzoek zullen aanknopingspunten bieden voor een gelijkwaardiger arbeidsmarktpositie en werkbelasting van vrouwen en mannen, waardoor het voor beide beter mogelijk wordt in goede gezondheid de AOW-leeftijd te bereiken.

In deze wetenschapsblog vertellen de onderzoekers over hun aanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website