Projectomschrijving

Sekse- en genderverschillen in psychosociale screening in hartpatiënten

Vraagstuk

Voor mensen met hart- en vaatziekten is het extra belastend als zij ook psychologische problemen zoals depressie, angst en stress ervaren. Er is echter nog te weinig aandacht voor psychologische klachten bij hartpatiënten, door het gebrek aan een goede manier om te screenen. Er is daarnaast weinig bekend over genderverschillen in psychosociaal functioneren van hartpatiënten.

Onderzoek

In dit onderzoek wordt een screeningsinstrument ontwikkeld en geïmplementeerd in het patiëntendossier, zodat artsen meer bewust worden van psychosociaal functioneren als risicofactor. De relatie tussen het screeningsresultaat, cardiale ziekte ernst en deelname aan hartrevalidatie zal worden onderzocht.

Verwachte uitkomst

Met dit onderzoek wordt meer kennis te vergaard over sekse- en genderverschillen in psychologische risicofactoren bij hartpatiënten en de invloed hiervan op hoe het screeningsinstrument wordt ingevuld. Er wordt verwacht de psychosociale screening van hartpatiënten te kunnen bevorderen en hiermee psychologische problemen vroegtijdig te kunnen identificeren.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website