Projectomschrijving

Man-vrouw verschillen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk en de polikliniek

Vraagstuk

Ieder jaar sterven er meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Er zijn sterke aanwijzingen dat de zorgverlening voor hart- en vaatziekten anders is voor vrouwen dan voor mannen. Hoe de situatie in Nederland is, is niet goed bekend.

Onderzoek

In dit onderzoek willen we uitzoeken of er man-vrouw verschillen zijn in het voorkómen van hart- en vaatziekten, bij mensen die nog geen hart-of vaatziekte hebben gehad. Er zal gekeken worden naar de beoordeling van risicofactoren en behandeling van mannen en vrouwen in de huisartsenpraktijk en de polikliniek van het ziekenhuis. Ook zal gekeken worden of leeftijd en andere patiëntkenmerken hierbij een rol spelen.


Verwachte uitkomst

Dit onderzoek gaat aanknopingspunten opleveren waarmee de preventie van hart- en vaatziekten kan worden verbeterd en hoe onterechte man-vrouw verschillen kunnen worden verkleind. De resultaten van dit onderzoek kunnen ook leiden tot het eerder herkennen van patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten, wat vervolgens kan leiden tot snellere en betere behandeling.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website