Projectomschrijving

Vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten in eerstelijns big data

Vraagstuk

Hart- en vaatziekten (HVZ) werden tot voor kort vooral beschouwd als een echte ‘mannenziekten’. Het wordt echter steeds duidelijker dat HVZ juist vaker voorkomen bij vrouwen. Er is toenemend bewijs voor de grote impact van bepaalde risicofactoren voor HVZ die specifiek bij vrouwen een rol spelen, zoals migraine, hoge bloeddruk en suikerziekte tijdens de zwangerschap. Welk aandeel deze factoren precies hebben in de context van traditionele vasculaire risicofactoren is nauwelijks bekend. De factoren worden daardoor vrijwel niet meegenomen in de risicoschatting voor HVZ van huisartsen en er is onvoldoende bewustwording voor.

Onderzoek

Dit onderzoek richt zich op aanvullend onderzoek naar de bijdrage van vrouwspecifieke risicofactoren aan het risico op HVZ. Er wordt voortgebouwd op het lopende ‘Hacking Stroke’ onderzoek naar ontwikkeling en implementatie van software voor vroegherkenning van risico op cardiovasculaire events in de huisartspraktijk.

Verwachte uitkomst

Er wordt meer kennis opgedaan over vrouwspecifieke risicofactoren bij HVZ, wat kan leiden tot veranderingen in programmatische zorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website