Domein 9: cultuur

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Cultuur is een onderdeel van hoe mensen betekenis geven aan ziek zijn, lijden en sterven. Het speelt een rol in de besluitvorming over welke zorg een patiënt wil ontvangen. Het is belangrijk dat culturele achtergrond van de patiënt, naasten en bijbehorende gemeenschap tijdens het zorgtraject wordt meegenomen.