Domein 10: ethisch en juridisch

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Aan professionele zorgverlening zijn (zorg)ethische en juridische principes verbonden. Zorgverleners dienen in staat te zijn om morele dilemma’s in de palliatieve zorg te herkennen. En ook toegang te hebben tot ethische en juridische expertise bij de uitvoering van de zorg en moreel beraad te kunnen voeren.