Domein 1: kernwaarden en principes

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
In alle domeinen wordt uitgegaan van een basis die beschreven staat in het domein ‘Kernwaarden en principes’. De kernwaarden beschrijven de basiswaarden van goede zorg aan de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten.

Kernwaarden en principes in het kwaliteitskader

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

De kernwaarden beschrijven de basiswaarden van goede zorg aan de patiënt in de palliatieve fase en naasten. Principes beschrijven houding en gedrag van zorgverleners waarmee de kernwaarden kunnen worden gerealiseerd. Omdat domein 1 de kernwaarden en principes beschrijft die als basis voor alle domeinen geldt, zijn er geen projecten uit ons programma Palliantie die specifiek bijdragen aan dit domein.

Voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.