Domein 8: verlies en rouw

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Herkenning en erkenning van het naderend sterven van de patiënt door de zorgverleners en goede communicatie hierover met patiënt en naasten zijn belangrijk. Goede zorg tijdens de stervensfase en goede nazorg direct na het overlijden verminderen angst en brengen rust voor alle betrokkenen.

Overzicht projecten Palliantie op verlies en rouw

Voor een uitgebreide beschrijving van de (sub)domeinen, raadpleegt u het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Meer achtergrondinformatie over rouwzorg in het kwaliteitskader kunt u lezen in ons bericht Rouwzorg volgens het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

De volgende projecten uit ons programma Palliantie dragen bij aan dit subdomein: