Domein 4: psychische dimensie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Psychische klachten komen voor bij patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Regelmatige inventarisatie van de psychische toestand van een patiënt is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Zorgverleners die deze zorg verlenen dienen kennis te hebben over psychische aspecten.