Domein 5: sociale dimensie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Een levensbedreigende aandoening heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt als individu, het beïnvloedt ook zijn sociale functioneren. Zoals het verwerkingsproces van de patiënt en naasten, de veranderde rollen en verantwoordelijkheden, de communicatie met familie en vrienden en het gesprek over wensen.