Palliantie. Meer dan Zorg

Verpleegkundige en patiente
Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' streefde ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Samenwerking, het signaleren wat goed gaat en beter kan en het stimuleren van allerlei initiatieven stonden in dit programma centraal.

Over dit programma

In 2014 startten we op initiatief van het ministerie Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS) met het onderzoeksprogramma 'Palliantie. Meer dan zorg'. Dit programma was onderdeel van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Daartoe behoorden ook activiteiten in 7 consortia Palliatieve Zorg en landelijk beleid.

Doel

Basisvisie van het programma Palliantie was het merkbaar verbeteren van de palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten. Daarbij hanteerden we de uitgangspunten van het NPPZ, namelijk dat palliatieve zorg uitgaat van de wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten, deel uitmaakt van de reguliere zorgverlening en zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd.

Samenwerking

We werkten binnen het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' samen met een veelheid aan partijen binnen het palliatieve veld, waaronder vanzelfsprekend ook veel partijen die waren aangesloten bij het NPPZ.

Programmaspecifieke informatie

Het programma heeft mooie resultaten opgeleverd en er is hard gewerkt aan een verbetering van de palliatieve zorg voor patiënten en naasten. Meer weten over wat er allemaal gedaan en bereikt is met 'Palliantie. Meer dan zorg' en hoe deze nieuwe kennis te gebruiken is in de praktijk? Bekijk dan de projectenwaaier, het boekje met praktische tools of het digitale magazine '5 jaar Palliantie'. In het digitale magazine kunt u ook persoonlijke columns en verhalen terugvinden. 

Projectleidersbijeenkomsten

Regelmatig komen projectleiders van alle projecten onder het programma bij elkaar om kennis uit te wisselen in projectleidersbijeenkomsten. Samen met een consortium Palliatieve Zorg organiseren wij de bijeenkomsten 1 tot 2 keer per jaar. Wij maken verslagen van bijeenkomsten die u kunt lezen. Wilt u meer weten over projectleidersbijeenkomsten? Lees dan de verslagen van 4 uitgelichte bijeenkomsten:

Vervolgprogramma

In 2021 is een vervolgprogramma op 'Palliantie. Meer dan zorg' gestart. Dit programma heet Palliantie II en heeft een doorlooptijd van 2021-2026. U kunt meer over dit programma lezen op de programmapagina Palliantie II.

In onze communicatie houden wij voor beide programma's de naam Palliantie aan.

Programmacommissie Palliantie. Meer dan zorg

Voorzitter

prof. dr. G (Gerrit) van der Wal 

Vicevoorzitter

dr. S. (Sacha) van Twillert

Leden

prof. dr. L. (Lieve) van den Block
prof. dr. J. (Joachim) Cohen
dr. M.J.H.E. (Marie-José) Gijsberts
dr. G. (Guus) Munten 
drs. P.E.J. (Petra) van Pol
dr. J.P. (Janneke) Schermers
drs. P.J. (Petra) Schout
dr. W. (Willemjan) Slort
dr. A. (Annemiek) Stoopendaal
dr. R. (Richard) Starmans
C. (Corry) van Tol

Waarnemer

J. (José) Puiman, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programmamanagers

V. (Viviënne) Lahaut
A. (Amanda) Diemel

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 51.000.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Onderdeel van programma:

Contact

Viviënne Lahaut

Programmamanager
palliatievezorg [at] zonmw.nl

Amanda Diemel

Programmamanager
palliatievezorg [at] zonmw.nl

Jenny Hoogendoorn – de Vries

Programmamanager
palliatievezorg [at] zonmw.nl