Domein 6: spirituele dimensie

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Passende ondersteuning bij spirituele en existentiële vragen en behoeften speelt een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid. De confrontatie met de dood en beperkingen op fysiek, psychisch en/of sociaal gebied kan gepaard gaan met geestelijk lijden en/of spirituele crises.