Domeinen Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Hoe ziet kwalitatief goede palliatieve zorg eruit? Welke aspecten zijn daarin belangrijk en wat mogen patiënten, naasten, zorgverleners en vrijwilligers van palliatieve zorg verwachten? Dit beschrijven de 10 domeinen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Onderzoek binnen de domeinen van het kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is een leidraad voor zorgverleners en zorgorganisaties voor het bieden van goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van visie en kwaliteitsbeleid op dit gebied. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale, en zorg op het gebied van zingeving

Ook wij gebruiken het kwaliteitskader in ons programma Palliantie om richting te geven aan onderzoek naar palliatieve zorg.  Onze projecten zijn ingedeeld in de domeinen van het kwaliteitskader waarbij ze het beste passen. Wilt u weten welke projecten er zijn? Klik dan op een domein. 

Afbeelding
Alle domeinen gaan uit van kernwaarden van goede zorg aan de patiënt in de palliatieve fase en hun naasten. De principes beschrijven de houding en gedrag van zorgverleners waarmee de kernwaarden worden gerealiseerd.
Afbeelding
Informatie over mantelzorg, markering, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, kinderpalliatieve zorg, netwerk, deskundigheid, kwaliteit en onderzoek, individueel zorgplan en coördinatie en continuïteit.
Afbeelding
Informatie over palliatieve sedatie, reutelen, pijnvermindering bij kinderen en het Utrecht Symptoom Dagboek.
Afbeelding
Informatie over de CREST-studie, gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca en zingerichte zorg.
Afbeelding
Informatie over het verwerkingsproces, veranderende rollen, communicatie met familie en het gesprek over doelen, wensen en behoeften.
Afbeelding
Informatie over geestelijke verzorging, spirituele zorg, rituelen, praten over zingevingvraagstukken en betekenisgeving.
Afbeelding
Informatie over oog voor naasten, rouwen in coronatijden, deactiveren van ICD's, palliatieve sedatie en reutelen.
Afbeelding
Informatie over rouwzorg en een handreiking voor nazorg rondom het sterven.
Afbeelding
Informatie over in gesprek met de burger, palliatieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond, waardigheid en consultatiefunctie.
Afbeelding
Informatie over een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's, palliatieve sedatie, Ars Moriendi Model en behandelbeslissingen.