Domein 2: structuur en proces

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Vroege herkenning van de palliatieve fase, en inherent daaraan een ander doel van de zorg hanteren, vergt van de zorgverlener een wezenlijk andere benadering van de patiënt.

Domein structuur en proces

Palliatieve zorg gaat over zorg waarbij kwaliteit van leven en sterven voorop staat en waarin de voor- en nadelen in het licht daarvan tegen elkaar worden afgewogen. In tegenstelling tot een behandeling waarvan de belasting en bijwerkingen noodzakelijkerwijs worden geaccepteerd vanwege de beoogde doelstelling van genezing. Een dergelijke verandering van doelstelling moet worden gemarkeerd en geëxpliciteerd. Het domein 2. structuur en proces is onderverdeeld in 10 subdomeinen. De projecten uit ons programma Palliantie zijn ingedeeld in de domeinen waarbij ze het beste onder passen. 

Meer informatie

Voor een uitgebreide beschrijving van de domeinen, raadpleegt u het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.