Healthy Diet, Healthy Life (HDHL)

Samen met 16 andere landen maakt ZonMw deel uit van ‘Healthy Diet, Healthy Life’ (HDHL). Hierbij wordt onderzoek gepromoot en gefinancierd binnen de thema’s voeding en gezondheid, duurzaamheid, leefstijl en het voedselsysteem. Verder wordt de Europese onderzoeksagenda afgestemd ter preventie van voedingsgerelateerde (chronische) ziekten.

De belangrijke rol van voeding

Wereldwijd hebben meer dan 2 miljard mensen overgewicht of obesitas, onder andere door een ongezond voedingspatroon. Hierdoor lopen zij meer risico op het ontwikkelen van ziekten gerelateerd aan overgewicht, zoals suikerziekte, bloeddruk, hart- en vaatziekten, bepaalde soorten kanker en neurodegeneratieve ziekten. Tegelijkertijd komt ondervoeding ook steeds vaker voor door de mondiale vergrijzing. In beide gevallen is het van belang om preventieve maatregelen te onderzoeken en het nationale en internationale beleid hierop aan te passen. Als we niet tot actie komen, zullen de voedingsgerelateerde ziekten de komende tien jaar snel toenemen.

Hoe willen wij de gezondheid op internationaal niveau verbeteren?

Om soortgelijke gezondheidsproblemen aan te pakken, investeert HDHL in onderzoeken die zich focussen op onder andere voedselinnovatie, voeding en gezondheid, voedselproductie en duurzame gezonde voeding. Zodoende streeft HDHL naar het bereiken van een strategisch doel, namelijk het verbeteren van de gezondheid door middel van voeding en de gezonde keuze ook de duurzame keuze maken voor de consument, gebaseerd op inzichten en ontwikkelingen op het gebied van voeding, gezondheidswetenschappen en leefstijl. Tevens bestaat het doel uit het op elkaar afstemmen van internationale onderzoeksagenda's om dubbel werk te voorkomen. Kortom, HDHL vormt de brug tussen de voedsel en gezondheid domeinen middels kennis, innovatie en internationale samenwerking.

De mijlpalen van HDHL

HDHL heeft een grote hoeveelheid kennis, (onderzoeks)resultaten en de bijbehorende praktische implicaties gegenereerd. Deze worden steeds vaker ter ondersteuning gebruikt van de beleidsontwikkeling in diverse landen, zowel binnen als buiten Europa. Een aantal mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Het Policy Evaluation Network (PEN) project, dat heeft laten zien hoe de uitvoering en impact van gezondheidsbeleid het beste kunnen worden opgezet en geëvalueerd om de beste resultaten te behalen, en zodanig de gezondheid van Europeanen te bevorderen.
  • Het MaNuEl (Malnutrition in the Elderly) kennisnetwerk, dat een concrete en implementeerbare resultaten leverden in de vorm van een ‘toolbox’ voor zorgprofessionals en beleidsmakers.
  • Het ENDAPASI project, waarbij een open access infrastructuur is ontwikkelt genaamd DASH-IN. Met behulp van deze infrastructuur is het voor onderzoekers mogelijk om bestaande data op het gebied van voeding en gezondheid makkelijker te vinden en te gebruiken voor nieuw onderzoek.

Onze kijk op de toekomst

Tegen het jaar 2030 streeft HDHL ernaar dat alle burgers de motivatie, de capaciteit en de mogelijkheid hebben om een ​​gezond dieet te volgen dat bestaat uit een verscheidenheid aan voedingsmiddelen. Dit moet uiteindelijk een positief effect hebben op de fysieke en mentale gezondheid en op de daling van voedingsgerelateerde ziekten.