Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen (KIC)

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Tegelijkertijd zorgt ons huidige voedselsysteem voor een wereldwijde toename van chronische ziekten, zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Nieuw onderzoek is nodig voor een duurzamer en gezonder voedselsysteem om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Aanleiding

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de toenemende wereldbevolking, vergrijzing, meer chronisch zieken, en de groeiende verschillen in gezondheid tussen mensen met verschillende sociaaleconomische posities, maken het streven naar een gezonde voeding en een gezonde leefstijl voor de huidige en toekomstige bevolking essentieel. Bovendien is een transitie naar een duurzaam voedselsysteem nodig. Het verbreden van de kennis over gezonde voeding en voedselsystemen is daarom noodzakelijk, wat met deze subsidieoproep wordt gefaciliteerd.

Doel

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van onderzoek naar innovatieve voedselsystemen die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. De projecten zullen bijdragen aan onderzoek naar de gehele keten van voeding – vanaf landbouw/producent tot de gezondheid van de consument. Hierbij zal een vertaalslag gemaakt worden naar praktische toepassen. Voorbeelden zijn de geschiktheid van alternatieve eiwitten, of het gebruik van circulaire landbouw in combinatie met gezondheidsbevordering van bepaalde bevolkingsgroepen.

Samenwerking

In deze subsidieoproep staat interdisciplinaire samenwerking centraal. Binnen één consortium werken publieke en private partijen en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) samen.

Bekijk de subsidieoproep op de website van NWO

Ga voor meer informatie over de subsidieoproep Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen naar de website van NWO.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

Kenmerken
Status:
In uitvoering
Looptijd:

Contact

Larissa van der Bent
Programme Officer
jpihdhlprojects [at] zonmw.nl