Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen (KIC)

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Tegelijkertijd zorgt ons huidige voedselsysteem voor een wereldwijde toename van chronische ziekten, zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Nieuw onderzoek is nodig voor een duurzamer en gezonder voedselsysteem om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Aanleiding

Maatschappelijke uitdagingen, zoals de toenemende wereldbevolking, vergrijzing, meer chronisch zieken, en de groeiende verschillen in gezondheid tussen mensen met verschillende sociaaleconomische posities, maken het streven naar een gezonde voeding en een gezonde leefstijl voor de huidige en toekomstige bevolking essentieel. Bovendien is een transitie naar een duurzaam voedselsysteem nodig. Het verbreden van de kennis over gezonde voeding en voedselsystemen is daarom noodzakelijk, wat met het onderzoeksprogramma ‘Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen’ wordt gefaciliteerd.

Doel

Het doel van het onderzoeksprogramma 'Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen’  is het stimuleren van onderzoek naar innovatieve voedselsystemen die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking. De projecten dragen bij aan onderzoek naar de gehele keten van voeding – vanaf landbouw/producent tot de gezondheid van de consument. Hierbij zal een vertaalslag gemaakt worden naar praktische toepassingen.

Samenwerking

In dit subsidieprogramma staat interdisciplinaire samenwerking centraal. Binnen één consortium werken publieke en private partijen en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines (alfa, bèta en gamma) samen.

Looptijd en budget

Het budget van het programma bedraagt ruim 2,5 miljoen euro. Maatschappelijke en private partners dragen daar nog eens ruim 1 miljoen euro aan bij. De maximale looptijd van elk project is 6 jaar.

Gehonoreerde projecten

Dr. K.C.M. Verhoeckx, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

MoSIN, een multidisciplinair consortium met partners uit het voedselsysteem (allergische consumenten, artsen, onderzoekers, risicomanagers/beoordelaars en consultants) wil het inzicht verbeteren in hoe voedselallergie zich ontwikkelt in een veranderende voedselomgeving (voedingsgewoonten, blootstelling, afkomst en geslacht). De verkregen kennis zal gebruikt worden voor de ontwikkeling en implementatie van een monitoringsysteem voor opkomende voedselallergieën. Hierdoor kunnen we het beheer van allergierisico's en de communicatie van begrijpelijke allergie-informatie verbeteren en harmoniseren. Dit project draagt daarmee bij aan een groter bewustzijn van de risico's van allergische reacties op (nieuwe) voedingsmiddelen, het voorkomen van allergische reacties en ondervoeding en daarmee lagere (zorg)kosten.

Consortium

Mede-aanvragers
Universiteit Maastricht
Wageningen University & Research (WUR)
Universitair Medisch Centrum Utrecht
HAS green academy
Surrey University (SU)

Cofinanciers
Danone Research
Unilever Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC)
Schuttelaar & Partners (SP)
Ÿnsect
Natuurproducten Nederland (NPN)
MacroArray Diagnostics GmbH (MADx)

Samenwerkingspartners
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Dutch Food Allergies Foundation (SV)
LAREB
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
Jumbo

Prof. dr. ir. H.M.W. den Besten, Wageningen University & Research (WUR)

PROSAFE heeft als doel om voedselverspilling tegen te gaan door plantaardige restvalstromen middels fermentatie om te zetten tot voedselproducten die aansluiten bij de vraag en levensstijl van consumenten. De fermentatiestrategie zal zo worden ontworpen dat micro-organismen de restvalstromen omzetten in een veilig voedselproduct met de gewenste sensorische eigenschappen en verrijkt met vitamines. Het project richt zich ook op sociale en economische aspecten. PROSAFE onderzoekt hoe de belanghebbenden die betrokken zijn bij de productie van voedingsmiddelen tot beslissingen komen bij het ontwerpen van duurzame toeleveringsketens. Ook onderzoekt PROSAFE hoe een verschuiving in de perceptie van consumenten een nieuwe markt kan openen voor gezonde en veilige voedingsmiddelen die zijn afgeleid van restvalstromen.

Consortium

Mede-aanvragers
Wageningen University & Research (WUR)

Cofinanciers
Okéchamp Group
Evers Specials
Smaakpark

Samenwerkingspartners
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Voedingscentrum
Basque Culinary Center

Dr. ing. D.E.G. Kok, Wageningen University & Research (WUR)

Mensen met kanker ervaren vaak vervelende, veelal blijvende, bijwerkingen van de behandeling. FITTER gaat onderzoeken of de inname van voldoende voedingsvezels kan helpen bij het verminderen van deze bijwerkingen. Door vast te stellen welke vezels of vezelcombinaties het best in staat zijn om de darmgezondheid te bevorderen en daarmee bijwerkingen te verminderen, kan FITTER verdere voedingsadviezen en producten ontwikkelen die herstel na een kankerbehandeling bevorderen.

Consortium

Mede-aanvragers
Wageningen University & Research (WUR)
Tilburg University (TiU)
Prinses Máxima Centrum (PMC)
HAN University of Applied Sciences
Radboudumc

Cofinanciers
Alliantie Voeding in de Zorg
Danone Nutricia Research
Maag Lever Darm Stichting
Freijer4Food Health Care
BEVITAL

Samenwerkingspartners
Wageningen University & Research (WUR)
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Zienhuis Rijnstate
Radboudumc
Radiotherapiegroep
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Danone Nutricia Research
Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie
Dutch Colorectal Cancer Group
Stichting Darmkanker Nederland
Vereniging Kinderkanker Nederland
Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Bekijk de subsidieoproep op de website van NWO

Ga voor meer informatie over de subsidieoproep Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen naar de website van NWO.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Looptijd: 19%
Looptijd: 19 %

Contact

Contact

Larissa van der Bent

Programmasecretaris HDHL
HDHL [at] zonmw.nl