Projecten

From gender-sensitive psychosocial factors to diversity in incidence and outcomes of ischemic heart disease: a systematic review and meta-analysis

Afgerond (maart 2017 - november 2018)

Dr. Paula Mommersteeg en haar team gaan de komende anderhalf jaar voor vrouwen en mannen het risico van psychosociale klachten op het ontwikkelen en verergeren van hartziekten in kaart brengen. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Psychologische klachten als depressie en angst komen twee keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Veel wetenschappelijke studies tonen aan...

Bekijk dit project

Kwaliteitsstandaard dsd

Lopend (januari 2022 - september 2023)

Aanleiding In de afgelopen jaren is gezamenlijk vanuit o.a. professionals, patiënten en de ministeries VWS en OCW volop ingezet op kwaliteitsontwikkeling in het kader van zorg voor personen met DSD/intersekse. Voor een aantal DSD-condities zijn er reeds bestaande professionele richtlijnen. Echter, is er momenteel nog onvoldoende afstemming tussen diagnostische en behandelprotocollen landelijk en...

Bekijk dit project

Gender and Health Knowledge Program Gender in Research Fellowship - Application form

Afgerond (augustus 2019 - augustus 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dementia and cognitive decline in women: biological, social, and behavioural aspects

Afgerond (augustus 2019 - augustus 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Application for Gender and Health Knowledge Program

Afgerond (augustus 2019 - augustus 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Naar een gender sensitieve GGZ! Verdergaande Gender implementatie in de GGZ

Lopend (februari 2021 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Let’s talk about sex ... and gender!: Towards gender-sensitive care for psychosocial problems of young people with type 1 diabetes

Lopend (maart 2021 - maart 2023)

“Gezondheidszorg op maat” betekent dat zorgverleners rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen in biologie (“sekse”) of gedrag (“gender”). In dit project kijken we naar de rol van sekse en gender in de emotionele en sociale ontwikkeling van jongeren met diabetes type 1. We willen daarbij weten welke verschillen jongeren en hun omgeving...

Bekijk dit project

e-learning Sekse/gender en SOLK, een verdieping van gendersensitieve zorg in de interne geneeskunde

Afgerond (november 2020 - februari 2022)

Een belangrijke conclusie van het in 2017 afgesloten eenjarig project Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen was dat er een lacune bestaat in tijd en kennis om sekse en gender te borgen in de opleidingen. Een aanbod om in deze lacune te voorzien is het aanbieden van concreet onderwijsmateriaal. Voor de opleiding interne geneeskunde is een verdere verdieping van sekse/gender...

Bekijk dit project

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Afgerond (augustus 2019 - augustus 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennisontsluiting Gender en Gezondheid fase 2

Lopend (december 2019 - januari 2023)

In 2018 heeft WOMEN Inc. samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland binnen het project Kennisontsluiting Gender & Gezondheid (fase 1) een plan van aanpak ontwikkeld hoe deze nieuwe kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen vanuit het Kennisprogramma Gender en Gezondheid het beste in de praktijk terecht kan komen. Bij de...

Bekijk dit project

Op naar gendersensitieve vroege interventie voor angst en depressie: Ontwikkeling en implementatie van een blended CGT en Autonomieversterking module voor zowel hulpverleners als cliënten (m/v)

Afgerond (juni 2019 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennisverkenning Gender- en sekseverschillen bij diabetes

Afgerond (september 2019 - november 2020)

Gender-/sekseverschillen en seksespecifieke elementen van diabetes vormen een thema dat relatief onderbelicht blijft. In geval van vrouwspecifieke elementen, ligt de nadruk vaak op zwangerschap tijdens diabetes of zwangerschapsdiabetes.  In de hart- en vaatzorg is meer aandacht voor de relevantie van gender-/sekseverschillen; hart- en vaataandoeningen bij vrouwen gaan gepaard met andere symptomen...

Bekijk dit project

Reumazorg: naar de implementatie van sekse- en gender sensitieve kennis in de praktijk

Afgerond (oktober 2019 - mei 2021)

Reuma komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwen ervaren ook meer klachten en problemen van de behandeling. Zorgverleners zijn zich onvoldoende bewust van deze verschillen waardoor er in de behandeling vaak te weinig aandacht voor is. Met dit project willen we zorgverleners meer bewust maken van man/vrouw- verschillen bij reuma. Samen met patiënten en zorgverleners kijken we welke...

Bekijk dit project

VOORWAARTZ - het in kaart brengen van behoefte en passendheid als VOORWaarden voor implementatie van een sekse- en gendersensitief Algoritme voor het uitsluiten van coronAiRe vaaTZiekten

Afgerond (oktober 2019 - oktober 2021)

Het diagnostische traject bij pijn op de borst-klachten kan voor vrouwen complex zijn omdat zij zich anders kunnen presenteren dan mannen: vaker met ‘atypische’ klachten en vaker met niet-obstructief coronair vaatlijden. Momenteel ondergaan om deze reden onnodig veel vrouwen duur en tijdrovend beeldvormend onderzoek. Om de zorgprofessional te helpen in het diagnostische traject van pijn op de...

Bekijk dit project

Cardiovasculair risicomanagement in de eerste lijn voor vrouwen

Afgerond (december 2019 - september 2022)

Het risico op hart-en vaatziekten stijgt bij vrouwen rond de overgang. De daling van het oestrogeengehalte heeft een aantal ongunstige gevolgen die kunnen leiden tot het cardio metabool syndroom. Verder kunnen eerder doorgemaakte zwangerschapscomplicaties zoals hypertensie en diabetes, een vervroegde overgang of behandeling voor borstkanker het cardiovasculair risico bij vrouwen verhogen....

Bekijk dit project

Leefstijladvies op maat voor moeders met een gecompliceerde zwangerschap

Afgerond (december 2019 - juli 2022)

Vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging in hun voorgeschiedenis hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. De follow-up pre-eclampsie (FUPEC) polikliniek van het Erasmus Medisch Centrum geeft lange termijn nazorg in het kader van preventie van hart- en vaatziekten. Hierbij krijgen vrouwen een algemeen leefstijladvies om hun leefstijl te verbeteren. In dit...

Bekijk dit project

Barrett slokdarm en het risico op slokdarmkanker: Een aangepast surveillance interval voor vrouwen.

Afgerond (december 2019 - juni 2021)

Het aantal patiënten met slokdarmkanker stijgt. Momenteel sterft één op de vijf mensen die overlijden aan kanker aan slokdarmkanker. Barrett slokdarm is een voorloperafwijking van slokdarmkanker. Deze patiënten worden periodiek gecontroleerd middels belastende, maar essentiële gastroscopieën op tekenen van progressie.  De tijd tussen twee controles is voornamelijk gebaseerd op het risico op het...

Bekijk dit project

Begeleidingstraject voor implementatieprojecten. Ondersteuning bij implementatie en verankering van blijvende ondersteuningsstructuur binnen de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) voor onderzoeksprojecten gericht op gender en gezondheid.

Afgerond (november 2019 - mei 2022)

Kennis leidt alleen tot verbeterde zorg indien die kennis daadwerkelijk wordt toegepast in de zorgpraktijk. Binnen het Programma Gender en Gezondheid wordt daarom samen met de Hartstichting en de Dutch CardioVasculair Alliance (DCVA) actief ingezet op implementatie. Het huidige project richt zich op het identificeren van bouwstenen voor het opzetten van een duurzame implementatie...

Bekijk dit project

Hart voor vrouwen in Den Haag

Afgerond (december 2019 - mei 2022)

Zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en suikerziekte tijdens de zwangerschap kunnen een vroeg signaal zijn voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Vrouwen met deze aandoeningen in de zwangerschap moeten daarom na de zwangerschap blijvend gecontroleerd worden op aanvullende risicofactoren op HVZ om op tijd het risico op HVZ te kunnen verlagen. Voorkomen moet worden dat de vrouw...

Bekijk dit project

Sekse- en gendersensitieve aspecten bij de implementatie van preventie in de eerste lijn; multidisciplinaire begeleiding bij stoppen met roken bij vrouwen

Afgerond (april 2019 - juli 2021)

Bekend is dat gender- en seksespecifieke factoren bestaan rondom stoppen met roken. We weten dat het voor vrouwen moeilijker is om te stoppen met roken dan voor mannen, onder andere vanwege de angst om zwaarder te worden en omdat vrouwen vaker roken in stressvolle situaties. Het eerste deel van dit project bestaat uit een kwalitatieve studie met behulp van focusgroepen naar factoren die het voor...

Bekijk dit project

Gezondheid, arbeid en mantelzorg; bevorderen van gendersensitiviteit bij huis- en bedrijfsartsen ten aanzien van mantelzorg-werkbalans om te komen tot een verlaging van ziekteverzuim bij vrouwelijke medewerkers in de zorg

Afgerond (april 2019 - februari 2021)

Dit project is gericht op het verbeteren van de bewustwording en kennis bij huis- en bedrijfsartsen over ziekte en overbelasting van mantelzorgers die ook professioneel in de zorg werkzaam zijn, om zo ziekteverzuim in de zorgsector tegen te gaan. Vrouwen verrichten vaker mantelzorgtaken dan mannen. Daarnaast hebben vrouwen doorgaans een versterkte zorgidentiteit door de bestaande...

Bekijk dit project

Implementing intersectionality-based sex and gender analysis in a public health research institute

Afgerond (juli 2019 - mei 2021)

Mannen en vrouwen van diverse culturele achtergronden, leeftijden, en uit verschillende lagen van de bevolking verdienen aandacht in onderzoek. Kennis over diversiteit is belangrijk om gezondheid(sverschillen) te kunnen verklaren en begrijpen, maar ook om beleid en interventies beter te laten aansluiten bij de behoeften en problemen in de samenleving. Dit participatieve implementatieproject vindt...

Bekijk dit project

Implementatie van gendertransformatieve zorg: Partners in Centering Pregnancy

Afgerond (april 2019 - november 2020)

Doel van dit project is verbetering van de dagelijkse geboortezorg door het handelen van professionals gendertransformatief te maken. Bij gendertransformatief handelen staat het transformeren van normen rond gender centraal, met als uiteindelijke doel betere gezondheidsresultaten voor vrouwen en mannen door het stimuleren van gelijkwaardige genderrelaties. In dit project wordt onderzoek uitgevoerd...

Bekijk dit project

Implementatie leidraad microvasculair coronairlijden in de cardiologische praktijk

Afgerond (april 2019 - juni 2021)

Microvasculair coronairlijden is een hartziekte waarbij patiënten pijn op de borst krijgen door het niet goed functioneren van de kleine kransslagvaten die het hart van bloed voorzien. Deze ziekte komt relatief vaak voor bij vrouwen op middelbare leeftijd. Omdat er geen sprake is van een vernauwing in een kransslagvat, wordt deze ziekte vaak over het hoofd gezien. De werkgroep Gender van de...

Bekijk dit project

Sex- and gender-specific development of (chronic) pain among adolescents

Afgerond (november 2018 - april 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Do protein needs differ between older men and women? An epidemiological study on differences between older men and women in the association of protein intake with loss of muscle mass and physical function.

Afgerond (december 2018 - september 2020)

Veroudering gaat vaak gepaard met verlies van spiermassa en spierfunctie en achteruitgang in fysiek functioneren. Eiwitten in de voeding zijn nodig om spieren te vervangen en aan te vullen. Een te lage inname van eiwit is één van de (beïnvloedbare) factoren die een rol spelen bij de afname van spieren en fysiek functioneren. De huidige aanbevelingen voor voldoende eiwitinname houden geen...

Bekijk dit project

Sex differences in traumatic brain injury and the underlying role of gender-related factors and treatment differences

Afgerond (december 2018 - november 2020)

Traumatisch hersenletsel (TH) is een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Mensen die traumatisch hersenletsel wel overleven kunnen nog lang lasthouden van cognitieve, lichamelijke en psychische klachten die een grote invloed hebben op hun kwaliteit van leven. Er is nog weinig bekend over sekseverschillen in de gevolgen van traumatisch hersenletsel. Deze kennis is echter cruciaal om de...

Bekijk dit project

Sex, gender identity and (older) age: Impacts on healthcare disparities for women with autism in the Netherlands

Afgerond (december 2018 - juli 2020)

Doel: Dit onderzoek analyseert de Nationale Autisme Register database inzake ervaringen en resultaten van vrouwen met autisme in de gezondheidszorg. Onderzoekers houden hierbij rekening met de extra impact van genderidentiteit en (oudere) leeftijd. Methoden: In een eerste stap zullen gegevens uit de NAR-database onderzocht worden. De resultaten hiervan zullen worden samengevat. De analyse van...

Bekijk dit project

The role of gender and other aspects of diversity in the experiences of people with a progressive neuromuscular disease: applying an intersectional lens to qualitative data

Afgerond (november 2018 - september 2020)

Mensen met progressieve neuromusculaire ziekten (NMZ) krijgen te maken met toenemende beperkingen en ervaren daardoor barrières bij maatschappelijke participatie, waaronder werk. Er is steeds meer bewijs dat sociaalculturele factoren een rol spelen bij ziekte-ervaringen, maar we weten niet precies in welke mate en hoe. Doel van dit project is meer inzicht krijgen in de rol van gender, leeftijd en...

Bekijk dit project

Toward an increase in internalizing problems in adolescent girls? Exploring the impact of societal changes, 2013-2017

Afgerond (december 2018 - november 2019)

Internationaal onderzoek laat zien dat emotionele problemen bij meisjes de laatste 5 jaar enorm zijn toegenomen, terwijl dit niet het geval is bij jongens. Toegenomen gebruik van sociale media, echtscheidingen en schoolstress zouden hiervoor verantwoordelijk zijn. Het is onduidelijk of er ook in Nederland een toename in emotionele problemen is bij meisjes, hetgeen van groot belang is voor...

Bekijk dit project

OPTICARE-M/F: Towards a sex and gender sensitive approach of cardiac rehabilitation

Afgerond (december 2018 - juli 2020)

Hartrevalidatie is gericht op het ontwikkelen van een actieve leefstijl en op het verbeteren van gezondheid. De hartrevalidatie-richtlijnen zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoek bij mannen. Er is weinig bekend over het effect van hartrevalidatie bij vrouwen. Eerder onderzoek toont aan dat vrouwen met een slechtere gezondheid starten met hartrevalidatie (hogere bloeddruk, hoger cholesterol en...

Bekijk dit project

Combining work and informal care giving by older workers: does this increase gender-related health inequalities?

Afgerond (december 2018 - november 2019)

Mantelzorg geven kan emotioneel zwaar zijn. Steeds meer mensen geven mantelzorg; bijna de helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. Vijf van de 6 mantelzorgers heeft daarbij een baan, en dat is een uitdagende combinatie. Wij willen weten of werkende mantelzorgers sneller last krijgen van psychische klachten dan de groep die geen mantelzorg geeft, en of dat verschilt tussen mannen en...

Bekijk dit project

Project Kennisontsluiting Gender en Gezondheid

Afgerond (maart 2018 - oktober 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inbedding van het verzamelen en verspreiden van kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap in de Geboortezorg: voorbereiding- en startfase

Afgerond (oktober 2018 - januari 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

InflaMmatory biomarkers: the key to exPlAin sex-speCific differences in preclinical diastolic dysfuncTion – the IMPACT project

Afgerond (december 2018 - november 2019)

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Vrouwen hebben andere klachten en symptomen dan mannen en reageren ook anders op een behandeling. Vrouwen ontwikkelen hart- en vaatziekten op latere leeftijd, krijgen andere hartziekten en hebben vaak geen merkbare symptomen. Vrouwen zijn bovendien sterk ondervertegenwoordigd in klinisch onderzoek. Dit belemmert de mogelijkheid om...

Bekijk dit project

Differences between men and women in healthy ageing: opportunities for feasible prevention to promote healthy ageing in women.

Afgerond (december 2017 - december 2022)

Gezond ouder worden is voor velen een streven maar is niet vanzelfsprekend. In veel Westerse landen leven vrouwen langer dan mannen, maar met meer ongezonde jaren. Dit wordt de ‘female disadvantage’ genoemd. Het is bekend dat een gezonde leefstijl in belangrijke mate bijdraagt aan gezond ouder worden en dat leefstijl verschilt tussen mannen en vrouwen. Doel Dit project onderzoekt hoe en in...

Bekijk dit project

IFEROA: Identification of the female specific etiology and risk groups for osteoarthritis

Afgerond (december 2017 - oktober 2021)

Artrose, in de volksmond gewrichtsslijtage, is de meest voorkomende reumatische aandoening en de snelst groeiende oorzaak voor lichamelijke beperkingen. Na de menopauze komt artrose bij vrouwen 2x zoveel voor als bij mannen en resulteert bovendien in een grotere lichamelijke beperking. Dit suggereert dat er vrouwspecifieke biologische processen bestaan die leiden tot artrose. Doel Ons doel is...

Bekijk dit project

Sekse-/gender implementatie in postacademische, specialistische opleidingen tot GezondheidsZorg (GZ-)psycholoog, Klinisch Psycholoog (KP), en Psychotherapeut (PT) bij drie Nederlandse, regionale opleidingsinstituten

Afgerond (augustus 2017 - februari 2018)

Voor iemands geestelijke gezondheid maakt het veel uit of men man of vrouw is. Veel aandoeningen treffen de ene sekse meer dan de andere, bijv. depressie tweemaal zo vaak vrouwen en alcoholmisbruik meer mannen. Maar ook oorzaken van psychische problemen kunnen anders zijn voor mannen en vrouwen, en de wijze waarop ze deze problemen beleven, er hulp voor zoeken, etc. Het is van groot belang dat...

Bekijk dit project

Size matters

Lopend (oktober 2017 - maart 2023)

Verwijding van de grote lichaamsslagader in de borstholte (aorta aneurysma) treft naar schatting 200.000 mensen in Nederland. Jaarlijks worden 1.200 preventieve operaties verricht om het openscheuren van de aorta te voorkomen. Zo’n operatie heeft risico’s en moet dan ook alleen worden uitgevoerd als de risico’s van de operatie opwegen tegen het risico van een scheur van de aorta. Doel SIZE...

Bekijk dit project

Sex as a risk factor for clinically relevant adverse drug reactions.

Afgerond (november 2017 - mei 2021)

Er zijn aanwijzingen dat vrouwen vaker bijwerkingen hebben dan mannen. Vooralsnog ontbreekt systematisch epidemiologisch onderzoek naar de verschillen in aard en presentatie van bijwerkingen tussen vrouwen en mannen in de dagelijkse praktijk. Opzet Voor dit onderzoek maken we gebruik van het PHARMO Database Network. Deze database, met gegevens van meer dan 3 miljoen geanonimiseerde patiënten,...

Bekijk dit project

Is women’s greater excess risk of the vascular complications of diabetes biologically inevitable or due to disparities in the provision or uptake of health care?

Afgerond (december 2017 - maart 2022)

Mensen met diabetes hebben een sterk verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten (HVZ). De mate waarin diabetes de kans op HVZ verhoogt, is echter groter bij vrouwen dan bij mannen. Het is onbekend waarom dit man-vrouw verschil in de relatie tussen diabetes en de kans op HVZ bestaat. Biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, zoals verschillen in lichaamsbouw en vetopslag,...

Bekijk dit project

Negotiating health: the interplay between health, labour participation and informal care responsibilities from an intersectional perspective

Afgerond (december 2017 - oktober 2022)

Zorgverantwoordelijkheden worden in toenemende mate afgeschaald naar lager geschoolde zorgmedewerkers, naar vrijwilligers en naar mantelzorgers, die deze rollen vaak ook naast elkaar vervullen. Tegelijkertijd heeft deze groep steeds vaker te maken met onzeker werk, i.e. tijdelijke en/of flexibele contracten. Het is onduidelijk hoe zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers deze rollen...

Bekijk dit project

SAFE: a self-support eHealth intervention to support women exposed to intimate partner violence

Afgerond (december 2017 - november 2021)

SAFE is een project waarbij onderzoekers, experts en slachtoffers van partnergeweld samenwerken. Partnergeweld is elk geweld dat plaatsvindt tussen partners. 1 op de 3 vrouwen is (ooit) slachtoffer van partnergeweld. Deze vrouwen hebben een verhoogde kans op psychische en lichamelijke klachten. Hun kinderen hebben 33% kans om later ook dader of slachtoffer te worden van geweld. Barrières Er is...

Bekijk dit project

Can sex- and gender-specific gene expression and epigenetics explain sex-differences in disease prevalence and etiology?

Lopend (december 2017 - september 2022)

Sommige psychiatrische stoornissen komen vaker voor bij mannen (bijvoorbeeld autisme, schizofrenie en verslaving), andere bij vrouwen (bijvoorbeeld depressie en eetstoornissen). Deze verschillen kunnen zowel biologische als maatschappelijke oorzaken hebben. We weten van eerder onderzoek dat genen een belangrijke rol spelen in psychiatrische klachten, maar er is weinig bewijs voor genetische...

Bekijk dit project

Strengthening the evidence base for targeted cardiovascular disease prevention for women in the Netherlands, using an intersectionality perspective

Afgerond (november 2017 - maart 2022)

De huidige richtlijnen voor de preventie van hart- en vaatziekten zijn niet goed afgestemd op het risicoprofiel van vrouwen. Dit komt omdat de richtlijnen vooral zijn ontwikkeld op basis van onderzoek onder mannen. Informatie over het risico bij vrouwen is nodig voor aanpassing van de richtlijnen. Doel Wij onderzoeken daarom welke groepen vrouwen een hoog risico hebben om hart- en vaatziekten...

Bekijk dit project

Pelvic floor symptoms in women and men; towards an integrated sex- and gender-specific approach to diagnosis, treatment and referral

Lopend (december 2017 - december 2021)

Klachten als ongewild verlies van urine of ontlasting, het moeilijker kunnen plassen of poepen, pijn en seksuele problemen hebben een grote impact op het dagelijks leven van vrouwen en mannen. Lang niet altijd wordt herkend wat de rol van de bekkenbodem is bij deze klachten. Hierdoor kan geen optimale diagnostiek en behandeling plaatsvinden. Doel Wij zullen bovengenoemde klachten onderzoeken,...

Bekijk dit project

Elucidating Female AutiSm Study (EmFASiS): Improving diagnosis and early intervention.

Lopend (december 2017 - december 2021)

De indruk bestaat dat meisjes en vrouwen met autisme andere klachten hebben dan jongens en mannen. Autisme wordt bij hen vaak niet of laat herkend ondanks de impact op het dagelijks leven. Het uitblijven van passende behandeling kan leiden tot verergering van klachten. Doel Het doel van dit 4-jarige promotietraject is kennis te vergroten over verschillen tussen vrouwen en mannen met autisme. ...

Bekijk dit project

The Migraine- WHAT! Study (Women, Hormones, Attacks and Treatment)

Lopend (december 2017 - december 2021)

Migraine komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Vrouwelijke geslachtshormonen lijken een belangrijke oorzaak voor dit verschil tussen man en vrouw, maar het is niet bekend hoe dit precies veroorzaakt wordt. In ons project zullen wij de hormoonspiegels bij vrouwen met en zonder migraine bestuderen, waarbij we ons in het bijzonder richten op vrouwen met migraine tijdens de menstruatie en...

Bekijk dit project

Migraine in women; is it all about hormones?

Afgerond (maart 2017 - september 2018)

Migraine komt 3x zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Hoewel het door beschrijvende studies heel waarschijnlijk lijkt dat vrouwelijke geslachtshormonen verantwoordelijk zijn voor dit verschil in voorkomen, is niet bekend hoe exact hormonen het voorkomen van migraine kunnen beïnvloeden. Indien het werkingsmechanisme van de hormonen bij migraine bekend is, zal dit ook mogelijkheden bieden om een...

Bekijk dit project

PRIDE: PReclinical dIastolic Dysfunction and its progression to heart failure with preserved ejection fraction in women and mEn.

Afgerond (maart 2017 - juli 2020)

PRIDE: Betere kennis over het falende vrouwenhart Vrouwen ontwikkelen vaker dan mannen hartfalen waarbij het hart stijf wordt, en moeilijk kan ontspannen. De onderzoekers gaan binnen dit project bekijken hoe dit komt. Dat doen ze door alle literatuur op dit gebied te bundelen en analyses uit te voeren op grote datasets uit cardiologie centra in Nederland.

Bekijk dit project

Sex and gender inequalities in medical trajectories of patients with common somatic symptoms

Afgerond (december 2017 - september 2022)

Vrouwen rapporteren meer lichamelijke klachten dan mannen en lichamelijke klachten van vrouwen blijven vaker medisch onbegrepen. Biologische sekseverschillen kunnen een rol spelen bij het ontstaan van klachten, maar mannen en vrouwen verschillen ook van elkaar in communicatie en het zoeken naar hulp. Doel Dit project onderzoekt oorzaken voor dit verschil tussen mannen en vrouwen bij de...

Bekijk dit project

Exposure to immunosuppressive drugs in men wishing to conceive: The possible influence of paternal drug exposure of immunosuppressive drugs on fertility, pregnancy outcome and infant’s health.

Afgerond (december 2017 - november 2022)

Medicatiegebruik tijdens de zwangerschap kan een risico zijn voor moeder en kind. Van een aantal geneesmiddelen is dit bekend. Risico’s van medicatiegebruik door de aanstaande vader zijn onbekend en waarschijnlijk laag. Daarom zijn hier weinig studies naar gedaan. Toch zijn er een aantal theoretische risico’s die soms onzekerheid kunnen geven. Dit kan betrekking hebben op een effect op de...

Bekijk dit project

Examining sex differences in CBT effectiveness for anxiety disorders, and explaining and tackling their high prevalence in women: A meta-analysis, and a systematic review focused on gender, “vulnerability in affiliation”, and implementation options

Afgerond (maart 2017 - november 2018)

Angststoornissen komen, net als depressieve stoornissen, veel voor; en ze treffen gemiddeld tweemaal zo veel vrouwen als mannen. In de literatuur worden hiervoor zowel (biologische) seksegebonden oorzaken genoemd, als meer sociaal-culturele oorzaken (zogenaamde “gender”-gebonden factoren). Het project heeft ten eerste tot doel om met name deze laatstgenoemde oorzaken in hun onderlinge samenhang te...

Bekijk dit project

Gender differences in adverse drug reactions: knowledge synthesis and exploration

Afgerond (februari 2017 - juli 2018)

Verschillen tussen mannen en vrouwen in bijwerkingen Projectomschrijving Achtergrond Mensen ervaren regelmatig bijwerkingen van medicijnen. Onderzoek laat zien dat vrouwen mogelijk vaker bijwerkingen hebben dan mannen. Dit kan veroorzaakt worden door lichamelijke of medische verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook sociaal-psychologische en culturele verschillen kunnen een rol spelen bij het...

Bekijk dit project

Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen

Afgerond (december 2016 - december 2017)

Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleidingen In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) voert het Radboud UMC een project uit over gendersensitieve zorg. Doel van het project is te organiseren dat er in 5 geneeskundige vervolgopleidingen aandacht komt voor gendersensitieve zorg. Het gaat om huisartsgeneeskunde, cardiologie, psychiatrie, interne geneeskunde en...

Bekijk dit project

Knowledge synthesis for coronary microvascular disease: a gender-specific framework.

Afgerond (maart 2017 - november 2019)

Aanleiding Sinds enige jaren is het bekend dat ischemische hartziekten zich niet alleen uit in vernauwingen van de kransslagaderen, maar ook kan optreden in de kleine vaatjes van het hart, de microvaten. Microvasculair lijden is een aandoening die gepaard gaat met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit en komt vaker voor bij vrouwen. Op dit moment is er nog veel controverse hoe de...

Bekijk dit project

Treat me like a woman: a mixed studies review into treatment burden to develop gender sensitive rheumatic care.

Afgerond (maart 2017 - juli 2018)

Reuma komt niet alleen drie keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen, vrouwen hebben ook meer klachten dan mannen, ondervinden meer problemen van reuma en de behandeling in het dagelijks leven, en gaan eerder dood. Over de oorzaken van deze verschillen in de ernst en gevolgen van reuma tussen mannen en vrouwen is nog weinig bekend. Met dit project willen we daar meer zicht op krijgen. Via...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website