Kennisagenda Gender en Gezondheid

Gedeeld uitgangspunt in onze gezondheidszorg is dat kwaliteit van zorg voor iedereen zou moeten gelden, ongeacht leeftijd, sekse, gender seksuele voorkeur, sociaaleconomische situatie en culturele achtergrond. De kennisagenda Gender en Gezondheid heeft de basis gevormd voor het kennisprogramma Gender en Gezondheid.

Onderwerpen