Gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen zijn verschillend, van de cellen in ons lichaam tot de verwachte rollen in de samenleving. Deze verschillen beïnvloeden onder meer ons risico op ziektes. We stimuleren onderzoek om verschillen te begrijpen en te kunnen werken aan een betere gezondheid voor zowel mannen als vrouwen.

Preventie en publieke gezondheid

Vrouwen hebben een ander risico op aandoeningen dan mannen. Zo hebben vrouwen een grotere kans op depressief te worden en hebben vrouwelijke werknemers vaker last van gezondheidsproblemen dan mannelijke werknemers. Ook werkt bijvoorbeeld het beleid en campagnes om rookgedrag te verminderen niet bij iedereen goed. Bij het beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen is het belangrijk om rekening te houden met sekse- en genderverschillen. Zo werken we aan gelijkwaardige gezondheidsuitkomsten voor iedereen, want voorkomen is beter dan genezen. Lees meer over de ervaringen van preventieonderzoekers bij het integreren van sekse en gender in onderzoek of beluister de podcast over mantelzorg en werk.

Definities sekse en gender

Met sekse bedoelen we de biologische en fysiologische verschillen tussen mensen en tussen dieren, denk aan hormonen, chromosomen en reproductieve organen. Gender omvat de sociaal-cultureel bepaalde verschillen tussen mensen, zoals rollen, gedragingen, uitingen en identiteiten. Lees meer over de definities.

Huisartsenzorg

Niet alleen in onderzoek, maar ook in de spreekkamer van de huisarts zijn man-vrouwverschillen van belang. Huisartsen die rekening houden met verschillen tussen mannen en vrouwen, bieden een betere kwaliteit van zorg dan huisartsen die dat niet doen. Daarom hebben we onderzoeksresultaten voor de huisarts gebundeld.

Geestelijke Gezondheid

Angststoornissen komen 2 keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Mannen komen daarentegen vaker dan vrouwen om het leven door suïcide. Hoe komt dit? Welke rol spelen genen en de omgeving? En hoe kunnen we rekening houden met sekse- en genderverschillen en en daarmee inclusie binnen het onderzoek verbeteren en persoonsgerichtere zorg bieden? De e-learning over gender en autonomie helpt.

Medisch-specialistische zorg

Veel medisch onderzoek werd in het verleden uitgevoerd op witte mannen. Daardoor werden sekseverschillen over het hoofd gezien. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die vaak andere klachten dan mannen ervaringen en lijden aan andere typen hart- en vaatziekten. Of de rol van hormonen bij aandoeningen als migratie en diabetes. Door in de zorg aandacht te hebben voor sekse- en genderverschillen, verbetert de kwaliteit van zorg. Met de e-learning over sekse, gender en aanhoudende lichamelijke klachten en de vlogs en factsheets van medisch specialisten kunnen medisch professionals hiermee aan de slag.

Signaleren, financieren en impact maken

Een groot deel van de bovenstaande resultaten zijn gefinancierd vanuit het kennisprogramma Gender en Gezondheid. Met dit kennisprogramma hebben we met 66 projecten een belangrijke stap gezet om gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Vervolgens willen we een vliegwieleffect creëren waarbij in alle programma’s van ZonMw aandacht is voor sekse en gender. We werken aan bewustwording en handvatten voor onderzoekers, beoordelaars, zorgprofessionals en ZonMw-collega’s. Op deze manier bevorderen we de ontwikkeling en toepassing van kennis op het gebied van genderspecifieke zorg.