Diversiteit en inclusie

Wanneer er in onderzoek aandacht is voor diversiteit en inclusie, zijn onderzoeksresultaten beter toepasbaar voor iedereen. Vooral voor mensen voor wie een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is. Hoe kunt u als onderzoeker rekening houden met verschillen tussen mensen? Op deze pagina vindt u inspiratie en hulpmiddelen om aandacht te hebben voor diversiteit en inclusie.

Rekening houden met verschillen tussen mensen

Iedereen heeft een leeftijd, opleiding, sociaal-economische status, sekse, gender, seksuele oriëntatie, etniciteit en fysieke en mentale gesteldheid. Wanneer in onderzoek geen rekening wordt gehouden met deze diversiteit aan kernmerken, gaat dit ten koste van de gezondheid van mensen. Met het stimuleren van aandacht voor diversiteit in onderzoek willen we gezondheidsverschillen verkleinen. Bekijk de onderstaande video om te begrijpen hoe beoordelaars van subsidieaanvragen kijken naar diversiteit.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen zijn verschillend, van de cellen in ons lichaam tot de verwachte rollen in de samenleving. Deze verschillen beïnvloeden onder meer ons risico op ziektes. Hoe kunt u goed rekening houden met verschillen tussen mensen? Op onze veelgestelde vragen pagina hebben we inspiratie, tips en hulpmiddelen gebundeld. De pagina biedt ook inspiratie voor het integreren van andere diversiteitskenmerken.

Participatie

Ervaringsdeskundigen verschillen van elkaar. Wanneer een diverse groep aan ervaringsdeskundigen participeert in het onderzoek, komt dit de kwaliteit van het onderzoek ten goede. Op de pagina diversiteit in onderzoek: zó lukt het vindt u inspiratie voor het betrekken van mensen met een migratieachtergrond. Ook biedt de pagina over partipicatie informatie en inspiratie.

Inclusief onderzoek

Hoe includeer je kwetsbare groepen in het onderzoek? Lees meer over inclusief onderzoek en de 4 bouwstenen van bereiken en betrekken.

Contact 

Neem bij vragen contact op via onderstaande contactgegevens. 

Contact

Diversiteit en Inclusie

Robert Jabroer
participatie [at] zonmw.nl