Eindevaluatie Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid betreft een vierjarig kennisprogramma met een totaalbudget van €12 miljoen voor de periode 2016-2020. Inhoudelijk sluit het programma nauw aan op de ‘Kennisagenda Gender en Gezondheid’ uit juni 2015 en de daaropvolgende ‘Prioritering Kennislacunes Gender en Gezondheid’ uit januari 2016.

Eindevaluatie Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Dit rapport presenteert de resultaten van de eindevaluatie van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid, bestaande uit een zelfevaluatie uitgevoerd door het bureau van ZonMw, een externe evaluatie uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau EmpathyLAB, en een reflectie van de programmacommissie.